Ви є тут

Прогресивні будівельні конструктивні системи та технології їх зведення


Номер роботи - P 2 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова

Автори:
1. БАБАЄВ Володимир Миколайович - доктор наук з державного управління, ректор Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;
2. ЄВЕЛЬ Сергій Михайлович – кандидат технічних наук, голова правління ТОВ "Стальконструкція ЛТД";
3. ЄВЗЕРОВ Ісаак Данилович - доктор технічних наук, директор, науковий керівник проекту "Програмний комплекс ЛІРА 10" ТОВ "ВЕГА КАД" Група компаній "ЛІРА";
4. ЛАНТУХ-ЛЯЩЕНКО Альберт Іванович - доктор технічних наук, професор Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;
5. СУХОНОС Марія Костянтинівна - доктор технічних наук, проректор Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;
6. ШЕВЕТОВСЬКИЙ Валентин Валентинович – PhD, директор ТОВ "Керамічна група "Голден Тайл";
7. ШИМАНОВСЬКИЙ Олександр Віталійович - член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, генеральний директор TOB "Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського";
8. ШМУКЛЕР Валерій Самуїлович - доктор технічних наук, завідувач кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Метою роботи є розробка науково-технічних основ проектування, створення та впровадження високоефективних й надійних прогресивних будівельних конструктивних систем і технологій їх зведення, які перевершують державні та зарубіжні аналоги за еколого-енергетичними і техніко-економічними показниками, і котрі вдало реалізовані при проектуванні, зведенні, реконструкції будівель і споруд різного типу.

На основі теоретичних досліджень і експериментів визначена концепція створення систем, виконаних із залізобетону, сталезалізобетону, металу, в основі якої лежать нові енергетичні принципи, що фундують топологічну раціоналізацію конструктиву.   Логіко-обчислювальна процедура прямого формування параметрів будівель реалізована у програмному комплексі LIRA 10.n.

Результатом використання розробленого науково-розрахункового методу раціонального проектування є створення конструктивних систем із заданими витратами матеріалу і максимальною несучою здатністю та заданим ресурсом при мінімальних витратах матеріалу. При цьому забезпечена можливість оцінки залишкового ресурсу конструкції з урахуванням закономірностей її деградації на всьому діапазоні життєвого циклу будівельних систем.

Сумарний економічний ефект від впровадження прогресивних будівельних конструктивних систем для реконструкції та нового будівництва житла, об’єктів соціальної сфери, інженерних споруд становить  близько 3,4 млрд. грн.

Громадське обговорення роботи  відбудеться 28 жовтня 2020 року  о 13 годині на засіданні Науково-технічної ради Державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"

Засідання відбудеться  в актовій залі головного корпусу інституту за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 5/2. Вхід вільний, проте у зв’язку із пандемією кількість місць для учасників буде обмежена відповідно до вимог соціального дистанціювання. Засідання відбудеться в змішаній очно-дистанційній формі.Заявку для попередньої  реєстрації надсилати на електрону пошту: sukhonos.maria@gmail.com .

Громадське обговорення роботи відбулося. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету. 

Кількість публікацій: 360, у т.ч. 15 монографій (2 - видані за кордоном), 15 підручників та посібників, 270 статей (21 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відровідно: Web of Science – 11/2, Scopus– 25/2, Google Shcolar – 1250/13. Отримано 30 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 4 докторські та 18 кандидатських дисертацій.