Ви є тут

Раціональне використання та охорона зрошуваних земель України


Номер роботи - P 43 ПОДАНА

 

Автори:

Сташук В.А., Ромащенко М. І., Гринь Ю. І., Шевченко А. М., Савчук Д. П., Балюк С. А., Ладних В. Я., Малярчук М. П., Коваленко А. М., Найдьонова В. О.

 

Представлена  Інститутом водних проблем і меліорації НААН України

Створено основи ефективного розвитку зрошення земель в Україні на засадах застосування сучасних водоощадливих способів поливу, екологобезпечних режимів зрошення, заходів з мінімізації негативного впливу зрошуваного землеробства на природне середовище. Отримано низку фундаментальних результатів  щодо розвитку грунтових процесів і режимів, агрогенної еволюції грунтів в умовах зрошення, формування еколого-меліоративного стану зрошуваних земель.

Розроблено теорію еколого-меліоративної стійкості зрошуваних земель та методологію її просторового оцінювання. Запропоновано наукові засади та методологію організації і ведення моніторингу зрошуваних земель як основного джерела щодо оцінювання та прогнозування їхнього стану, обґрунтування заходів з його поліпшення.

Розроблено методи підвищення технічної та експлуатаційної надійності зрошувальних систем і дощувальних машин. Запропоновано нові підходи до визначення водоспоживання та призначення строків і норм поливу сільськогосподарських культур за даними тензіометричного контролю стану та доступності грунтової вологи за умов краплинного зрошення.

З використанням результатів досліджень та розробок з мікрозрошення запроектовано, закомплектовано, побудовано та експлуатується близько 10 тис.га систем краплинного зрошення винограду, плодових, ягідних, овочевих та баштанних культур в різних регіонах України.

Кількість публікацій: 325, в т.ч. в 6 монографіій, 319 статей.Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 35 авторськими свідоцтвами та  патентами. За даною тематикою захищено 4 докторських, 32  кандидатських дисертацій.