Ви є тут

Реалізація продуктивного потенціалу культурних рослин за дії стресових факторів


Номер роботи - M 61 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Реализация продуктивного потенциала культурных растений при воздействии стрессовых факторовБратущак С. П., Маменко Т. П., Казанцев Т. А., Бавол А. В.Realization of productive potential of cultivate plants under stress factorsBratuschak S. P., Mamenko T. P., Kazantsev T. A., Bavol A. V.автори:


Автори: Братущак С.П., Маменко Т.П., Казанцев Т.А., Бавол А.В.

Представлена Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України.

Кількість публікацій: 109 наукових публікацій, в т.ч. 1 монографія, 50 статей, 59 тез доповідей, 2 патенти України.

В роботі досліджено фізіолого-генетичні механізми, які визначають функціональний стан та реалізацію потенційної продуктивності культурних рослин в несприятливих умовах середовища.

Показано роль фізіологічних систем водообміну, фотосинтезу, фітогормонального і амінокислотного пулів, а також антиоксидантних процесів у формуванні посухостійкості та реалізації потенційної продуктивності культурних рослин в умовах дефіциту води. На основі отриманих результатів вперше розроблено спосіб оцінки стійкості сортів картоплі до посухи і запропоновано використання біологічно активних речовин з фітогормональною дією в якості антистресових засобів для підвищення посухостійкості та збереження продуктивності культурних рослин.

На основі структурного аналізу опромінених рослин, частоти цитогенетичних порушень та рівня спадкової мінливості озимої пшениці вивчено динаміку і характер морфо-генетичних процесів, які відбуваються на забруднених радіонуклідами територіях Чорнобильської зони відчуження.

Отримано рослини м’якої пшениці стійкі до офіобольозної кореневої гнилі, розроблено комплекс біотехнологічних прийомів, що дозволило удосконалити процес отримання рослин м’якої пшениці de novo із тканин вегетативних органів та підвищити регенераційну здатність калюсних культур, стійких до культурального фільтрату (КФ) G. graminis var. tritici.

Створена система оригінальних спектральних показників рослин для швидкої оцінки фізіологічного стану рослинності за її спектрами відбиття. Розроблені показники можуть скласти основу ефективного дистанційного моніторингу сільськогосподарських посівів при вирішенні таких задач як контроль вегетації рослин та засвоєння ними мінеральних добрив, виявлення рослинних захворювань, посух та інших стресів а також прогнозування врожаю.

Отримані результати сприяють розробці інтегральних методів оцінки і діагностики реакцій культурних рослин на дію стресових чинників довкілля.