Ви є тут

Рентні відносини в системі водного господарства України: теорія і практика


Номер роботи - M 21 ПОДАНА

Автори:


 Рентные отношения в системе водного хозяйства Украины:теория и практикаАвторы:Мандзык В.Н.   Rentrelationsinthesystemof water management in Ukraine:theory and practiceAuthors: Mandzyk V.M.


 

Автори: Мандзик В.М., к.е.н.

 

Представлена Державною установою "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

 

Метою роботи є обґрунтування пріоритетних напрямів та механізмів формування рентних відносин у водогосподарському комплексі України.

Автором проведено комплексну оцінку джерел утворення рентних доходів та основних факторів впливу на їх величину у водному господарстві України, що спирається на всебічний аналіз показників ефективності водокористування в галузевому та територіальному розрізі.

Розроблено механізм включення рентної складової до зборів за спеціальне використання водних ресурсів для підприємств-водокористувачів України та вдосконалено методичні підходи до визначення рентних доходів у водогосподарському комплексі України. Доведено, що збільшення частки зборів за спеціальне водокористування, яка надходитиме до місцевих бюджетів, дасть змогу вирішити регіональні проблеми раціонального використання та охорони водних ресурсів

Упровадження розробленого механізму включення рентної складової до зборів за спеціальне використання водних ресурсів для підприємств-водокористувачів дасть змогу збільшити надходження коштів до державного бюджету,

 

Кількість публікацій: наукових  публікацій,в т.ч. 2 колективні монографії,  7  статей.