Ви є тут

Ресурсозберігаючі технологічні прийоми підвищення яєчної продуктивності та збереженості курей-несучок за рахунок покращення мікроклімату пташників


Номер роботи - M 0

М104

Автори: Кульбаба С.В., Савостьянова К.В.

 

Представлена Харківським національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка.

Ресурсосберегающие технологические приемы повышения яйценосной продуктивности и сохранности курей-несушек за счет улучшение микроклимата птичников

Авторы: Кульбаба С.В., Савостьянова К.В.

 

The oviparous productivity and safety of laying hens for account improvement of microclimate of poultry houses

Authors: Kulbaba S.V., Savostynova K.V.

 

Кількість публікацій: 26 наукових публікацій (17 статей, 9 тез доповідей).

 

За результатами комплексних досліджень при вирощуванні іутримані курей-несучок автором обґрунтовано основні шляхи удосконалення систем освітлення і систем видалення посліду пташників.

Встановлено, що використання для освітлення пташників при вирощуванні і утриманні яєчних курей компактних люмінесцентних ламп (КЛЛ) з термодинамічною температурою кольору 2700...3100 К дає змогу знизити витрати електроенергії, підвищити  збереженість птиці, знизити питомі витрати корму на приріст живої маси та покращити інкубаційні показники яєць.

Застосування розробленого ресурсозберігаючого світлового режиму при утриманні курей-несучок, що регулюється за допомогою запропонованого регулятора освітлення при використанні ламп розжарювання, дає змогу знизити витрати електроенергії у 1,3-2,1 рази, підвищити живу масу птиці на 14,8%, продуктивність птиці на 12,2 шт. яєць та її збереженість на 4,7 - 8,2%, знизити витрати корму у розрахунку на кг приросту живої маси на 6,2%, підвищити вихід кондиційного молодняку на 2,9% і середню масу яєць на 0,6 г. 

Використання нового модернізованого повітрязмішувача системи підсушування посліду на стрічкових транспортерах кліткових батарей, до складу якого входять скрубер з активним реагентом та бактерицидний пристрій, дозволяє знизити мікробне обсіменіння повітря у пташнику в 3 рази і вміст токсичних газів в повітрі пташника, підвищити збереженість птиці на 1,5%. Отримано більше на 2,2 шт. яєць в розрахунку на початкову несучку, середня маса яєць підвищилась на 0,9 г.

Економічний ефект від впровадження розробок систем освітлення складає 1373 грн. у розрахунку на кожну 1000 вирощених молодок, 3943 грн. у розрахунку на 1000 голів курей-несучок та в системах видалення посліду 769,2 грн. в розрахунку на 1000 голів курей-несучок. Окупність додаткових витрат на реконструкцію систем освітлення і систем видалення посліду не перевищує 6-8 місяців.