Ви є тут

Роль гендерного права України у вирішенні проблеми гендерного насильства


Номер роботи - M 0

М37

Автор: Аніщук Н.В.

 

Представлена Одеською національною юридичною академією.

Роль гендерного права Украины в разрешении проблемы гендерного насилия

Автор: Анищук Н.В.

 

Role of gender law of Ukraine in problem resolution of gender violence.

Author: Anishchuk N.

 

Кількість публікацій: 19 наукових робіт (монографія, 18 статей).

 

У роботі проведено комплексний та системний аналіз проблеми становлення гендерного права як нового юридичного напряму та нової галузі права в Україні.

Висвітлюється його роль щодо викорінення гендерного насильства як дискримінації за ознакою статі. Акцентується увага, що гендерне насильство перш за все пов’язане із проблемою соціально-статевих відносин, які в демократичних державах регулюються у контексті принципу рівності прав чоловіків та жінок.

Приведено висновки, які формують нове бачення проблеми насильства щодо жінок у гендерно-правовому аспекті.