Ви є тут

Розробка і впровадження автоматизованої системи обліку електричної енергії з контролем показників її якості в об’єднаній енергетичній системі України


Номер роботи - P 19 ПОДАНА

Автори:


 Разработка и внедрение автоматизированной системы учета электрической энергии с контролем показателей её качества в объединенной энергетической системе УкраиныАвторы:Бубенко П.Т. , Васильченко В.И.,  Гриб О.Г.,  Довгалюк О.Н., Карасинский О.Л.,  Лазуренко А.П.,  Манов И.А., Светелик А.Д.,  Тесик Ю.Ф.,  Ходаковский А.Н. Development and implementation of the automatic electricity metering system with power quality indices monitoring over the integrated power system of Ukraine"Authors:Bubenko P.T., Vasylchenko V.I.,  Gryb O.G.,  Dovgalyuk O.M.,  Karasinskyy O.I., Lazurenko O.P., Manov I.A., Svetelik O.D., Tesyk Y.F., Khodakivskyy A.M.


 

Автори:

Бубенко П.Т.,  Васильченко В.І., Гриб О.Г.,  Довгалюк О.М., Карасінський О.Л.,
Лазуренко О.П., Манов І.А., Светелік О.Д., Тесик Ю.Ф., Ходаківський А.М.

 

Представлена Північно-Східним науковим центром НАН і МОН України.

 

 Розроблено наукові засади та методологію побудови трирівневої автоматизованої системи обліку електроенергії, яка відрізняється від існуючих одночасним вимірюванням параметрів електроспоживання та показників якості електроенергії, базується на вимогах вітчизняних та міжнародних стандартів. На підставі проведених наукових досліджень розроблена низка нових нормативних документів та приладів для обліку кількості та контролю якості електричної енергії.

Система дозволяє покращити надійність й стійкість роботи Об’єднаної енергетичної системи України, зводити баланс електроенергії на всіх рівнях, контролювати перетікання потужності в мережі, проводити розрахунки погодинного обліку в Оптовому ринку електроенергії України та з державами, з якими є спільний кордон. Крім того, зменшує втрати електроенергії, забезпечує можливість інтеграції до Об’єднання енергосистем європейських країн.

Створено та впроваджено в  2005-2010 рр.. автоматизовані системи обліку електричної енергії на 132 підстанціях Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» з включенням на двох з них окремим модулем автоматизованої системи контролю показників якості  електричної енергії.

Загальний економічний ефект від впровадження  за цей період становить  понад 336 млн. грн.

 

Наукові результати опубліковано у 6 монографіях, 12 навчальних посібниках,  понад 150 статтях, загальний індекс цитування  (згідно з базою даних SCOPUS) - понад 120. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 62 авторськими свідоцтвами і патентами Захищено 2 докторські  та 1  кандидатська дисертація.