Ви є тут

Розробка керамічних матеріалів, що захищають від дії електромагнітного випромінювання


Номер роботи - M 23 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Разработкакерамических материалов защищающих от электромагнитного излученияКривобок Р.В., Романова О.А.Kryvobok R.V, Romanova O.О.


Автори: Кривобок Р.В., Романова О.О.

Представлена Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут" (МОН України).

Кількість публікацій: 33 статі, 15 тез доповідей.

Загальний індекс цитування: 15

В роботі теоретично обґрунтовано та експериментально доведено можливість отримання за технологією швидкісного режиму випалу електропровідної та магнітної кераміки із захисними властивостями від дії електромагнітного випромінювання. Визначено, що в умовах швидкісного режиму випалу можна отримати електропровідні та магнітні керамічні матеріали із захисними властивостями як за композиційним типом, так і методом спрямованої кристалізації.

За розробленою технологією виготовлено дослідно-промислову партію кераміки. За своїми фізико-механічними та експлуатаційними властивостями вона відповідає державним стандартам і пройшла натурні випробування в лабораторії Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту (НДПКІ) «Молнія» НТУ «ХПІ» для захисту персоналу від дії електромагнітного випромінювання у частотному діапазоні 50 Гц – 1200 МГц.

Результати досліджень впроваджено на ЗАТ «Харківський плитковий завод», НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» та використовуються в навчальному процесі в НТУ "ХПІ".