Ви є тут

Розробка методів отримання та культивування мезенхімальних та ембріональних стовбурових клітин різних видів тварин з метою застосування їх у ветеринарній медицині


Номер роботи - M 89 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Ковпак В.В.   KovpakV.V.


 

Автори: Ковпак В.В.

 

Представлена Національним університетом біоресурсів в природокористування України.

 

Автором встановлено оптимальні умови отримання мезенхімальних стовбурових клітин із кісткового мозку тварин,  підібрано склад культуральних середовищ для їх культивування, що забезпечує високу проліферативну активність без втрати диференційного потенціалу.

Експериментально доведена можливість ізоляції проліферуючих колоній ембріональних стовбурових клітин із вирощених invitroембріонів свині та визначені умови їх культивування.

 

Кількість публікацій:     7  статей,  4 патенти.