Ви є тут

Розробка новітніх інформаційно-технічних систем моніторингу стану сільськогосподарських угідь


Номер роботи - M 54 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Броварец А.А. BrovaretsO. O.


 

Автор: Броварець О.О., к.т.н.

 

Представлена  Національним університетом біоресурсів і природокористування України

 

Автором встановленовимоги до параметрів механічних коливань рухомого транспортного засобу в місці розміщення системи технічного зору для забезпечення ефективного функціонування таких систем при моніторингу стану сільськогосподарських угідь.

Обґрунтовано принцип створення польової інформаційної машини і визначено механіко-конструктивні параметри та режими її функціонування, які забезпечують ефективне функціонування системи технічного зору.

Розроблено математичну модель функціонування польової інформаційної машини.

Встановлено закономірності зміни механічних коливань машини в місці розміщення системи технічного зору залежно від механіко-конструктивних параметрів та режимів функціонування польової інформаційної машини при моніторингу стану сільськогосподарських угідь.

 

Кількість публікацій:   27  наукових публікацій,в т.ч. 25 статей, 2 тези доповідей, 20  патентів.