Ви є тут

Розробка нової теорії приготування будівельних сумішей


Номер роботи - M 24

Автори:

Разработка новой теории приготовления строительных смесей

Блажко В. В.,

Доброходова О. В.,

Анищенко А. И.

Development of a new theory of making building mixtures

Blajko V., Dobrokhodova O., Anistchenko A.

Автори: Блажко В. В., Доброходова О. В., Аніщенко А. І.

Представлена Харківським державним технічним університетом будівництва та архітектури (МОН України).

Кількість публікацій: 21 наукова стаття, 1 патент України.

Роботу присвячено підвищенню ефективності роботи бетонозмішувачів примусової дії завдяки використанню в процесі приготування малорухомих будівельних сумішей каскадного режиму перемішування її складових.

На підставі теоретичних досліджень створено математичну модель взаємодії робочого органу бетонозмішувача з компонентами бетонної суміші. Знайдено закономірності для визначення робочих параметрів нового бетонозмішувача, які дозволили готувати бетонні суміші високої однорідності.

Запропоновані залежності для визначення коефіцієнту опору руху лопаток змішувача в робочій суміші різної рухливості. Знайдено залежності для встановлення взаємодії робочого органу бетонозмішувача з бетонною сумішшю в процесі каскадного та зворотно-поступального рухів її часток.

Виконані експериментальні дослідження тривального бетонозмішувача примусової дії, які підтвердили відповідність результатів теоретичних та експериментальних досліджень. Визначено раціональні параметри та ефективність приготування малорухомої бетонної суміші в новому бетонозмішувачі.