Ви є тут

Розробка ресурсоощадних технологій і технічного та нормативного забезпечення виробництва дизельного біопалива


Номер роботи - M 0

М2

Автор: Драгнєв С.В.

 

Представлена Національним університетом біоресурсів і природо-користування України.

Разработка ресурсосберегающих технологий, технического и  нормативного обеспечения производства дизельного биотоплива на предприятиях АПК

Автор: Драгнев С.В.

 

Development of resource-saving technologies, technical and normative providing of biodiesel production in the enterprises of agricultural sector

Author: Dragnev S.

 

Кількість публікацій: 16 наукових праць (14 статей, 2 тези доповідей), 1 патент.

 

Обсяги виробництва біодизилю в Україні незначні і складають біля 18 тис. тонн  в рік при значній сировинній базі.

За результатами наукових досліджень розроблено оригінальну ресурсоощадну технологію та обладнання для виробництва дизельного біопалива з насіння олійних культур у сільськогосподарських підприємствах. Завдяки багатоступеневому очищенню від небажаних домішок одержаний біодизель відповідає вимогам національних та європейських стандартів.

Виготовлене  на сільськогосподарському підприємстві (с.Пшеничне, Васильківський район, Київська обл.), дизельне біопаливо (300т на рік), дало змогу забезпечити на 100% виробництво високоякісним паливом. Річний економічний ефект впровадження складає 300 тис.грн.

Розроблена нормативна документація для оцінки якості дизельного біопалива в умовах АПК, що складається із 11 національних стандартів (ДСТУ), з яких – 10 гармонізовані європейські стандарти та 1 галузевий стандарт (СОУ).