Ви є тут

Розробка та впровадження інноваційних технологій в хімічну промисловість України


Номер роботи - P 11 ПОДАНА

Автори:


 Разработка и внедрение инновационных технологий в химическую промышленность УкраиныАвторы:Волохов И.В., Голубев В.В, Казаков В.В., Кунченко А.П.,  Роменский А.В., Созонтов В.И.,  Цеглевский П.Н., Шатохин В.Ф.  Development and Introduction of Innovative Technologies into Chemical Industry of UkraineAuthors:Volokhov I.V., Golubev V.V., Kazakov V.V., Kunchenko A.P., Romensky A.V., Sozontov V.I., Tseglevskii P.N., Shatokhin V.F. 


 

Автори:

Волохов І.В., Голубєв В.В, Казаков В.В., Кунченко О.П.,  Роменський О.В., Созонтов В.Г., Цеглевський П.М., Шатохін В.Ф.

 

Представлений Закритим акціонерним товариством «Сєвєродонецьке об'єднання Азот».

 

Мета роботи – розробка та впровадження нових  технології і техніки, що передбачають модернізацію і удосконалення технологічних процесів діючих хімічних виробництв неорганічного й органічного синтезу, створення фізико-хімічних основ приготування і регенерації гетерогенних каталізаторів з використанням акустичного випромінювання.

Авторами проведено наукове обґрунтування стратегії модернізації і технологічного переоснащення агрегатів синтезу аміаку, карбаміду, метанолу, аміачної селітри, формаліну, карбамідоформальдегідної смоли, циклогексану, адипінової й оцтової кислоти, вінілацетату.

Теоретично обґрунтовано та впроваджено на агрегатах виробництва азотної кислоти технологію селективного очищення хвостових газів і рекуперації нитрозного газу та способу стабілізації роботи виробництва ацетилену. 

Результати досліджень дозволили створити ефективні технології виробництва і регенерації гетерогенних каталізаторів в акустичному полі, які не мають аналогів у світовій практиці.   Загальний економічний ефект  від впровадження   складає  939,8 млн. грн.

 

За результатами роботи опубліковано 48  монографій, 370 статей. Захищено 3 докторських  та 4 кандидатських дисертацій.