Ви є тут

Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу


Номер роботи - P 11

Автори:

Разработка и внедрение комплекса мобильных отказоустойчивых   интеллектуальных аудио-медиа средств информационно-психологического    воздействия

Алещенко В.И., Гринчук В.М., Пивоваров А.С., Сербин В.Г., Стрельников В.П., Сухомлин А.И., Теслер Г.С., Третяк В.В., Фесиенко В.И.,

Яценко Б.Д.

 

 

 Development and implementation of the complex of mobile failure – safe intelligent audio-media means of the information – psychological influence

Aleshcenko V.I., Grinchuk V.M.,

PivovarovA.S., SerbinV.G.,  StrelnikovV.P., SukhomlynA.I., TeslerG.S., TretyakV.V.,

Fesienko  V.I., Yatsenko B.D.

Автори:

Алещенко В.І., Грінчук В.М., Пивоваров А.С., Сербін В.Г., Стрельніков В.П.,

Сухомлин А.І., Теслер Г.С., Третяк В.В., Фесієнко В.І., Яценко Б.Д.

 

Представлена Інститутом проблем математичних машин і систем НАН України.

 

В роботі виконано наукові дослідження у галузі створення та розвитку локальних адаптивних інформаційно-телекомунікаційних технічних засобів і мереж органів управління Збройних Сил України.

Авторами розробленоконцепцію побудови, архітектури та методів застосування типових технічних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу.

За результатами досліджень створено комплекс мобільних відмовостійких інтелектуальних технічних засобів пропаганди та інформаційно-психологічного забезпечення військових формувань на основі застосування активних методів аудіо-медіа впливу.

Впроваджено у вітчизняне серійне виробництво комплексу у складі:

- високоефективного базового подвійного призначення мультимедійного комплексу- військової стереофонічної радіотрансляційної установки ВСТУ-50;

- рухомого багатофункціонального базового інформаційного програмно-технічного центру пропаганди та морально-психологічного забезпечення військ – пересувного кіновідеосалону ПКВС.

Створено замкнутий цикл серійного виробництва зразків мобільних відмовостійких комп’ютеризованих інтелектуальних аудіо-медіа засобів пропаганди та інформаційно-психологічного забезпечення Збройних сил України.  На ВАТ "Завод "Маяк" виготовлено та поставлено у 2007-2008 роках за оборонними замовленнями серійні партії цих виробів для потреб Збройних Сил України.

 За результатами виконаних робіт опубліковано  4 монографії, 2 навчально-методичних посібники, 51 стаття, в т. ч.  2 – у виданнях бази SCOPUS.