Ви є тут

Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей


Номер роботи - P 44 ПОДАНА

44

Автори:

Авілова О.М., Сокур П.П., Данилов О.А., Гетьман В.Г.,

Грона В.М., Давиденко В.П., Лосєв О.О., Акмоллаєв Д.С.,

Переяслов А.А., Рибальченко В.Ф.

 

Представлений Національною медичною академією післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України.

 

Разработка та внедрение новых хирургических технологий при врожденных пороках развития, заболеваниях та повреждениях органов грудной полости

Авторы: Авилова О.М., Сокур П.П., Данилов А.А., Гетьман В.Г., Грона В.Н.,

Давиденко В.Б., Лосев А.А., Акмоллаев Д.С., Переяслов А.А., Рыбальченко В.Ф.

Elaboration and applying of the modern surgical technologies in the congenital abnormalities,
diseases, and injuries of the thorax in children.

Authors: Avilova O.M., Sokur P.P., Danilov O.A., Hetman V.G., Grona V.M., Davidenko V.P., Losev O.O., Akmollaev D.S., Pereyaslov A.A., Rybalchnko V.F.

 

Комплексна робота включає результати обстеження та лікування  понад 19,9 тисяч пацієнтів (з вродженими вадами розвитку грудної клітки, легень, стравоходу, діафрагми, та кіст середостіння, хворих з травмами реберного каркасу та органів грудної порожнини, сторонніми предметами стравоходу та органів дихання, ехінококкозом і гнійними захворюваннями легень). 

Авторами роботи впроваджено методи пренатальної та постнатальної діагностики: атрезії стравоходу, діафрагмальних гриж, пухлин середостіння та грудної клітки, що дозволило з успіхом виконувати їх ранню хірургічну корекцію. Розроблено нові методи діагностики вад розвитку легень, стравохідно-респіраторних нориць та суміш для бронхографії. Встановлено особливості клінічної картини атрезії стравоходу в поєднанні з другими вадами розвитку, розроблені нові методи діагностики та лікування гострого респіраторного дистрес синдрому при цій патології, впроваджено методи лікування недуг реберного каркасу грудної клітки. При травматичному ушкодженні визначені чіткі показання та протипоказання до виконання різних видів реконструктивно відновних і відео- торакоскопічних операцій, а також розроблені базові положення їх виконання і нові інструменти.

Розроблені операції з використанням пункційних, лазерних та ендоскопічних технологій з коагуляцієї бронхоплевральних нориць випроміненям аргонового лазера. Представлені нові способи хірургічного відновлення: трахео бронхіальної стінки (бібронхіальні та полібронхіальні анастомози) після їх резекцій; при лікуванні експіраторного стенозу трахеї та бронхів, а також поєднаного стенозу трахеї і стравоходу. В лікуванні ехінококкозу легень представлено новий метод хірургічного лікування в залежності від розмірів та локалізації кіст в легенях. При атрезії стравоходу з великим діастазом (до 4 см) розроблено нові реконструктивні способи оперативного лікування недуги.

Вперше в педіатричній торакальній хірургії використано високочастотне електрозварювання живих тканин. Чітко диференційований підхід до реабілітації дітей оперованих з приводу патології грудної клітки та її органів, дозволив покращити результати лікування у віддаленому періоді, що сприяло зменшенню інвалідизації цієї категорії пацієнтів.