Ви є тут

Розробка та впровадження новітніх методів профілактики, діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів


Номер роботи - P 42 ПОДАНА

 

Автори:

Швець Н.І., Бенца Т.М.

 

Представлена Національною медичною академією післядипломної освіти імені ПЛ.Шупика.

 

 

Прогресуюче збільшення кількості хворих з патологією внутрішніх органів вимагає підвищення ефективності профілактики, діагностики та лікування шляхом запровадження новітніх стандартів з акцентом на попередження соціально-значимих ускладнень (інфаркту міокарда, інсульту, тромбоемболій, кровотеч та ін.).

Авторами на основі фундаментальних досліджень розроблено нові лікувально-діагностичні та профілактичні технології, які доступні для широких верств населення і дозволяють сповільнити прогресування захворювань, знизити летальність, а також значно поліпшити якість життя пацієнтів.

Детально вивчено фактори ризику та патогенетичні особливості перебігу есенціальної артеріальної гіпертензії та нейроциркуляторної дистонії у різних клінічних ситуаціях: при поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, метаболічним синдромом, ожирінням, при техногенному забрудненні територій України важкими металами.

Впроваджено алгоритми профілактики ускладнень та диференційованої індивідуалізованої немедикаментозної та медикаментозної терапії хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію. Розроблено стратегії лікування хворих на ревматичні захворювання із супутнім атеросклеротичним ураженням судин та захворюваннями органів травлення. Детально вивчено особливості клінічного перебігу, стан імунітету та вміст важких металів у хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки і дифузних захворюваннях печінки. Впроваджено сучасні методи діагностики та ерадикації гелікобактерної інфекції.

 Результати досліджень впроваджено у навчальний процес та у практичну охорону здоров’я і сприяють підвищенню кваліфікації лікарів терапевтів.

 

Наукові результати опубліковано у 1 монографії,  8 навчальних посібниках, 6 методичних рекомендаціях, 8 інформаційних листах.  Новизну технічних рішень захищено 8 авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 3 докторських, 6 кандидатських дисертацій.