Ви є тут

Розробка та впровадження ресурсозберігаючих технологій у виробництві спеціальних сталей


Номер роботи - P 26 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Разработка и внедрение ресурсосберегательых технологий  в производстве специальных сталей


Авторы:


Галинич В.И., Григорьев С.М., Костяков В.Н., Лютый А.П., Мищенко В.Г., Олейников В.И., Панченко А.И., Ревун М.П.


 


 


Development and implementation of the activities set on economized alloy building and resourсe preservation in special steel pruduction


Authors:


Galinich V.,Grigoriev S., Kostyakov V.,Lyuty O., Mishchenko V., Oliinykov V., Panchenko O., Revun M.


 

Автори:

Галініч В.І., Григор’єв С.М., Костяков В.М., Лютий О.П., Міщенко В.Г.,

Олійников В.І., Панченко О.І., Ревун М.П.

 

Представлена Державним підприємством «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г. Івченка».

 

Авторами зроблено теоретичне обґрунтування наукових і технологічних основ створення і використання у виробництві спеціальних сталей новітніх металізованих, виплавлених легованих і розкиснювальних матеріалів, а також заліза, тугоплавких елементів, що отримуються шляхом  утилізації шлаків.

На основі результатів досліджень розроблено методологічну базу створення якісно нових легувальних матеріалів та ресурсозберігаючих технологій їхнього виробництва, що дало змогу скоротити термін плавлення при виробництві спеціальних сталей і, відповідно, зменшити витрати електроенергії та випалу тугоплавких елементів.

Розроблено та сформульовано теоретичні положення системи багатокомпонентного легування, яка розширює можливості створення економно легованих спеціальних сталей, здатних підвищити ресурс і надійність роботи зубчастих передач редукторів та інших вузлів авіаційних двигунів.

Розроблено технологію отримання економно легованих вольфрамом інструментальних сталей для корпусів породоруйнівного інструмента, яка заснована на його електрошлаковому переплаві після терміну експлуатації.

Загальний економічний ефект від впровадження комплексу заходів у металургійному виробництві спеціальних сталей склав понад  508 млн. грн.

 

Наукові результати роботи відображено в 5 монографіях та понад 180 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 84 авторськими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 3 докторських 8 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося в  Приазовському державному технічному університеті на засіданні Вченої ради 23 вересня 2011 року о 14 годині (зал засідань).