Ви є тут

Розробка та застосування сучасних комп’ютерних моделей вібраційних процесів для оцінки надійності енергетичних установок


Номер роботи - M 75 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Разработка  и использование современных компьютерных моделей вибрационных процессов для оценки надежности энергетических установокКрасников С. В., Ларин А. А. Development and application of the vibration processes advanced computer models for estimation a reliability of the power facilitiesKrasnikov S.V., Larin  O.O.


 

Автори: Красніков С.В., к.т.н.,  Ларін О.О.к.т.н.

 

Представлена Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут"

 

У роботі запропоновано нові математичні моделі елементів енергетичних установок, що створені за допомогою сучасних комп'ютерних технологій інженерного аналізу і дозволяють проводити моделювання вібраційних процесів, які протікають у цих системах з урахуванням можливих розкидів їх технологічних і експлуатаційних параметрів.Створені моделі елементів турбоагрегатів враховують основні особливості їх конструкції і дозволяють адекватно описувати їх складну динамічну поведінку.

Створено нові методи аналізу вібраційної міцності енергетичних установок з урахуванням наявності випадкових факторів, які визначаються технологією виготовлення та експлуатаційної деградацією елементів конструкції.

Запропоновано новий напрямок дослідження надійності турбоагрегатів енергетичних установок, заснований на урахуванні найбільш чутливих до вібрацій елементів: лопаткових вінців і корпусів циліндрів низького тиску.

Розроблено інтегровану комп'ютерну систему розрахунку амплітудно-частотних характеристик переміщень основних елементів енергетичних установок (фундаменту, частин корпусів циліндрів середнього і низького тиску, лопаток робочих коліс), а також їх імовірнісних показників (математичного очікування, дисперсії).

На основі розроблених комп'ютерних моделей, створених методів, алгоритмів та програмного забезпечення проведено комплексні дослідження вібраційних процесів, які відбуваються в системах «турбоагрегат-фундамент - основа» і робочих колесах циліндра низького тиску енергетичних установок потужністю 300 МВт.

 

Кількість публікацій:    18  статей,  1  у реферованому журналі.