Ви є тут

Розробка технологій генетичного поліпшення якості кукурудзяного крохмалю для створення джерел імпортозамінної сировини


Номер роботи - M 34 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Разработка  технологий генетического улучшения качества кукурузного крахмала для создания источников импортозаменяемого сырьяАвторы: Диденко С.Ю.,Николенко И.А., Тымчук Д.С. Development of the technologies of maize starch quality genetic improvement for the creation of import- substituted sources of raw materialsAuthors: DidenkoS.Y.,NikolenkoI.A., TymchoukD.S.


 

Автори: Діденко С.Ю.к.с.г.н.,  Ніколенко І.А., Тимчук Д.С.

 

Представлена Інститутом рослинництва ім.В.Я.Юр’єва.

 

Метою роботи  є визначення систем генетичної регуляції фракційного складу крохмалю в зерні кукурудзи, ідентифікація генів та генних комбінацій з найбільш сприятливим біохімічним ефектом і створення на цій основі імпортозамінних джерел крохмалів амілозного та амілопектинового типів.

Встановлено високу ефективність генетичного поліпшення якості крохмалю шляхом використання біохімічного ефекту мутантних генів структури ендосперму . Обґрунтовано можливості виділення мутантних ліній та гібридів із стабільно високою продуктивністю та якістю продукції навіть в контрастних погодних умовах вирощування і результативність підсилення біохімічного ефекту крохмаль- модифікуючих генів  за рахунок їх взаємодії з полігенними комплексами.

Проаналізовано характер успадкування основних показників якості продукції і генетичні компоненти їх дисперсії у гібридів від схрещування ліній з крохмалями амілозного та амілопектинового   типів. Встановлено ефекти неалельних взаємодій між генами структури ендосперму за вмістом та показниками якості продукції. Визначено фізіологічні реакції ліній кукурудзи на введення до їх геномів крохмаль- модифікуючих мутантних генів.  

Створено серію принципово нових ліній та гібридів кукурудзи з крохмалями амілозного та амілопектинового типів і розроблено технології отримання на їх основі нових видів харчових продуктів та біоутілізованих термопластичних матеріалів.

 

Кількість публікацій:  51 наукова публікаційя, в т.ч. 2 монографії, 24 статті,  25 тез доповідей. 8 патентів,