Ви є тут

Розробка технології ідентифікації та реєстрації ліній, сортів, гібридів сорго


Номер роботи - M 36 ПОДАНА

Автори:


 Разработка технологии идентификации и регистрации линий, сортов, гибридов соргоАвтор:Шевчук А.Ю. Development of technology for identification and registration of lines, varieties, hybrids of sorghumAuthor: Shevchuk G.Yu.


 

Автор: Шевчук Г.Ю.

 

Представлена Південним біотехнологічним центром в рослинництві НААН України.

 

 Метою роботи є розробка молекулярної технології ідентифікації та реєстрації ліній, сортів, гібридів сорго.

Запропонована система ДНК-типування є точною, швидкою і відносно дешевою для ідентифікації та реєстрації ліній, сортів, гібридів сорго і рекомендується у селекційні установи, що займаються селекцією сорго, та у Державну службу з охорони прав на сорти рослин.

Представлена технологія дозволяє ввести в державну практику України реєстрацію сортів у вигляді генетичних формул, контроль на відповідність сортів документації, проведення лабораторної сортової апробації на будь-якій стадії онтогенезу.

 

Кількість публікацій:    8 наукових  публікацій,в т.ч. 5  статей, 2 тези доповідей, 1 патент.