Ви є тут

Розробка технології регенерації відходів твердих сплавів та конверсійного лому сердечників бронеснарядів для використання в інструментальному виробництві


Номер роботи - M 0

М50

Автор: Федотьєв А.М.

 

Представлена Кременчуцьким державним політехнічним університетом імені Михайла Остроградського.

Разработка технологии регенерации отходов твердых сплавов и конверсионного лома сердечников бронеснарядов для использования в инструментальном производстве

Автор: Федотьев А.Н.

 

Development of technology of regeneration of the fulfilled cemented carbides and conversion breakage of cores of shells reservation punching, for use in tool manufacture

Author: Fedot’ev A.

 

 

Кількість публікацій: 55 наукових робіт (18 методичних розробок, 28 статей, 9 тез доповідей).

 

Автором досліджено технологію регенерації відходів твердих сплавів та конверсійного лому сердечників бронеснарядів для використання в інструментальному виробництві, встановлено техніко-технологічні параметри та раціональні режими регульованого процесу розмелу відходів твердих сплавів та конверсійного ламу у вібраційному млині.

Встановлено, що використання різального інструменту, оснащеного різальними пластинами з регенерованого твердосплавного порошку, є ефективним, оскільки якість цього інструменту знаходиться на рівні показників стандартного, а витрати на матеріал, з якого виготовляються різальні пластини, зменшуються на 54,4-72,2%, що значно зменшує залежність національних виробників від вартості закордонної сировини.

Розроблено конструкторську документацію вібраційного млина, виготовлено експериментальну установку, проведено експериментальні дослідження та промислові випробовування на підприємствах України (ОАО НПО "Этал", м. Олександрія).

результати роботи передано державному інженерному центру твердих сплавів "Світкермет" (м. Свiтловодськ), та впроваджено у виробництво на  ТОВ "Науково-дослідне, конструкторсько-технологічне, виробничо-впроваджувальне підприємство "Інструмент" (м.Свiтловодськ).

Від впровадження у виробництво і використання технології регенерації економічний ефект за 1 рік складає 75 430 грн.