Ви є тут

Розробка теоретичних та технічних засад щодо екологічної безпеки та впровадження новітніх технологій у системах водопостачання та водовідведення


Номер роботи - M 46 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 «Разработка теоретических и технических мероприятий по экологической безопасности и внедрения новых технологий в системах водоснабжения и водоотведения Украины в рамках общегосударственных программ «Реформирование и развитие ЖКХ на 2009-2014р.р.» и «Питьевая вода» на 2006-2020 гг».Авторы: Рожков В.С.,Карагяур А.С., Мельникова О.С., Сахновская В.Н.  Development of theoretical and technical measures for ecological safety and introductions of new technologies in water supply  and sewage systems of Ukraine as consistent with  National  programs «Reforming and housing and communal services development on 2009-2014» and “Drink water” on 2006-2020».Authors: Rozhkov Vitaliy, Andrey Karagiaur, Oksana Mel’nikova Sakhnovska Viktoria


 

Автори: Рожков В.С., к.т.н., Карагяур А.С., к.т.н.,  Мельникова О.С., к.т.н.,  Сахновська В.М.

 

Представлена  Донбаською національною академією будівництва і архітектури

 

Авторами розроблено заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування систем питного  водопостачання  та  водовідведення, моделі комплексної оцінки стану систем водопостачання та водовідведення з врахуванням екологічного та економічного ризику, заходи з інтенсифікації роботи очисних споруд системи водопостачання у рамках загальнодержавних програм  "Реформування і розвиток ЖКГ на 2009-2014рр" та "Питна вода" на 2006-2020рр"

Запропоновано основні принципи вибору заходів з реконструкції розподільчої мережі системи водопостачання та водовідведення України, які дозволять значно зменшити вартість реконструкції мереж, одночасно збільшуючи  їх екологічну безпеку та надійність, заходи з інтенсифікації роботи очисних споруд системи водовідведення.  Розроблено методичні схеми розробки і реалізації регулятивної документації, удосконалено порядок проведення економічної діагностики діяльності комунальних підприємств та прийоми аналізу результатів попередньої діагностики.

Основні положення циклу використано при розробці Державної цільової програми «Питна вода України до 2015 року (для населених пунктів Донецької області)»,  стратегії соціально-економічного розвитку м. Макіївка до 2015 року,  програми «Реформування та розвиток ЖКГ Донецької області на 2005-2010 рр.» та інших.

 

Кількість публікацій:     30статей.