Ви є тут

Розвиток теорії твердіння та технології розливання сталі на машинах безперервного лиття заготовок


Номер роботи - M 90 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Авторы: Верзилов А.П., Кравченко А.В.,  Ухин В.Е., Штепан Е. Authors: Verzilov O.P., Kravchenko A.V., Ukchin V.Ye, Shtepan Ye.V.


 

Автори: Штепан Є.В, к.т.н., .Верзілов О.П., Кравченко А.В.,  Ухін В.Є.

 

Представлена Донецьким національним технічним університетом

Авторами  встановлено критичні параметри зсуву|зміщення| і нахилу струменя, проникаючого в кристалізатор, рівні 10 мм і 3° відповідно. Показано, що сприятливіші умови з погляду гідродинаміки рідкої ванни створюються при розливанні закритим|зачиняти| струменем за допомогою заглибного| стакана|склянки|.

Розроблена концепція та створена методика визначення раціональних параметрів металоприймача, що втановлюється в проміжному ковші високошвидкісної сортової  машин безперервного лиття заготовок (МБЛЗ).

 Створенно  комплекс методик фізичного і математичного моделювання, за допомогою яких визначаються раціональні параметри проміжного ковша в цілому та його основних елементів, зокрема – металоприймача. Це дозволяє забезпечити належну чистоту сталі за неметалічними включеннями та збільшити продуктивність МБЛЗ і вихід якісного металу за рахунок підвищення серійності розливання.

Запропоновані в роботі рекомендації впроваджені в умовах ВАТ «Єнакієвский металургійний завод» і дозволили досягнути серійності розливання на рівні 69 плавок, що відповідає кращим світовим аналогам.

 

Кількість публікацій:   42  наукові публікації,в т.ч. 1 монографія, 41  стаття, 2 патенти.