Ви є тут

Селекція гібридів кукурудзи різних напрямів використання, адаптованих до умов Степу


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М36

Селекція гібридів кукурудзи різних напрямів використання адаптованих до умов Степу

 

Боденко Н.А., Клімова О.Є.,

Марочко В.А.

 

Інститут зернового господарства

 

 

 

 

46 публікації

Теоретично обґрунтовано і практично вирішено важливе наукове завдання – підвищення результативності селекції гібридів кукурудзи різних напрямків використання з широким діапазоном адаптивності до стресових факторів довкілля.

Цикл робіт включає три основні напрямки: розробка оптимальних моделей гібридів для різних зон з урахуванням сучасних вимог виробництва; мобілізація генетичного різноманіття культури за стійкістю до біотичних і абіотичних чинників, якістю зерна і адаптивністю; селекційно-генетичне поліпшення культури за комплексом ознак і збагачення генофонду та розширення генетичної основи даної культури.