Ви є тут

Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових електричних станцій


Номер роботи - P 5 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Создание новых типов и модернизация действующих турбогенераторов для тепловых электрических станций


Авторы: Зозулин Ю.В., Антонов В.Е., Боричевский А.М., Бычик В.Н., Кобзарь К.А., Лившиц А.Л.,


Ракогон В.Г., Роговой И.Х., Хаймович Л.Л., Чередник В.И.


 


Creation of new types and modernization of operating turbine generators for thermal power plants


Authors: Zozulin Y.V., Antonov V.E., Borychevsky A.M., Bychik V.N., Kobzar K.A., Livshits A.L., Rakogon V.G., Rogovoy I.H., Haimovich L.L., Cherednik V.I.


 

Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових електричних станцій

Р5

Автори:

Зозулін Ю.В., Антонов О.Є., Боричевський А.М., Бичик В.М., Кобзар К.О., Лівшиць О.Л., Ракогон В.Г., Роговий І.Х., Хаймович Л.Л., Чередник В.І.

 

Представлена Державним підприємством «Завод "Електроважмаш".

 

У роботі вирішено важливу науково-технічну проблему -  збільшення потужності, ефективності та екологічної безпеки енергосистеми України за рахунок створення і встановлення нових типів турбогенераторів та оновлення діючого парку генераторного обладнання теплових електростанцій.

Авторами розроблено наукові основи створення, принципи побудови, та методи розрахунку принципово нових турбогенераторів з поздовжньо-поперечним збудженням (асинхронізованих), які забезпечують підвищену надійність і маневреність енергосистеми.

Розроблено універсальну математичну модель турбогенератора з багатообмотковим ротором при записі рівнянь у фазових координатах.

Великий обсяг теоретичних та експериментальних досліджень, у тому числі в галузі високовольтної ізоляції, дозволили збільшити наповнення паза міддю, що поряд з розробкою нових видів багатопаралельних обмоток забезпечило створення серії потужних турбогенераторів з повним повітряним охолодженням. Разом з удосконаленням системи охолодження активних частин це дало можливість провести модернізацію турбогенераторів зі збільшенням їх номінальної потужності і ККД.

Нові та модернізовані турбогенератори відповідають вимогам Міжнародної електротехнічної комісії і за своїми показниками знаходяться на світовому рівні, а ДП завод «Електроважмаш» має міжнародний сертифікат на розробку, виробництво та випробування турбогенераторів.

Результати роботи впроваджено в Україні на Бурштинській,  Зміївській,  Зуївській, Луганській, Миронівській, Кураховській ТЕС, а також на теплових електростанціях Російської Федерації, Казахстану  та  Індії.

 Економічний ефект від впровадження результатів роботи становить понад 100 млн. грн. на рік.

 

Результати роботи відображено в 2  монографіях, понад 100 наукових працях. Новизну  розробок захищено 68  авторськими свідоцтвами та 12 патентами. За матеріалами роботи захищено 2 докторські  та 9  кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося я  в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" 07.09.2011р. о 14.30 (20 корпус, ауд 235).