Ви є тут

Створення полімерних матеріалів та конструкцій з них під дією фізичних полів


Номер роботи - P 19 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України.

Автори: д.ф.-м.н. Мамуня Є.П., д.т.н. Букетов А.В., д.т.н. Стухляк П.Д., д.ф.-м.н. Погребняк О.Д., д.т.н. Черваков О.В., Сімбіркіна А.М., к.ф.-м.н. Юрженко М.В., к.ф.-м.н. Демченко В.Л.

Метою роботи є комплексне вирішення науково-технічної проблеми з вивчення впливу фізичних полів різної природи на широкий спектр полімерних матеріалів в процесі їх формування та виготовлення виробів з них.

Встановлено основні фундаментальні закономірності та створено наукові засади впливу фізичних полів (магнітного, електричного, теплового, термосилового, термоімпульсного, термомагнітного, електроіскрового, ультразвукового, а також при обробці ультрафіолетовим випромінюванням) на формування структури, властивості та експлуатаційні характеристики полімерних матеріалів, які включають в себе термопласти та реактопласти різної хімічної будови, їх суміші, мікро- та нанокомпозити на їх основі, що дозволяє виготовляти матеріали і вироби з комплексом фізико-механічних характеристик спрямованого регулювання для вирішення промислових завдань і нагальних потреб високотехнологічних галузей промисловості України.

На основі нових фундаментальних знань розроблено та створено ряд полімерних матеріалів, композитів, нанокомпозитів, покриттів і конструкцій багатоцільового призначення з поліпшеними, порівняно з існуючими в Україні та світі аналогами, необхідними властивостями, сформованих під дією різноманітних фізичних полів, інноваційні технології їх обробки фізичними полями, та обладнання, яке реалізує ці технології, що пройшли випробування в промислових умовах та впроваджені на підприємствах космічної галузі, кораблебудування, будівельної індустрії, хімічної та медичної промисловості України.

Кількість публікацій: 23 монографії, 280 статей (124 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus –1949/20; Google Scholar – 3037/20.  Отримано 14 патентів України на винахід.За даною тематикою захищено 3 докторських та 20 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 26 вересня 2019 року об 11 годині на засіданні Вченої ради Державної наукової установи "НТК "Інститут монокристалів" НАН України  за адресою: м. Харків, пр. Науки,60, велика актова зала.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету. 

Коментарі