Ви є тут

Створення системи патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у постраждалих від аварії на ЧАЕС


Номер роботи - P 10 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Создание системы патоморфологической диагностики трансформированного течения заболеваний у пострадавших от аварии на ЧАЭСАвторы:Дегтярева Л.В., Пищиков В.А., Сегеда Т.П., Терещенко В.П.   CREATION of SYSTEM of PATHOMORPHOGICAL DIAGNOSTIC  of DISEASES CHANGED FLOWING IN PERSONS,  AFFECTED by the ACCIDENT on CHAESAuthors:  Degtiariova Larysa, Pischikov Valery,Segeda Tetyana, Tereschenko Valentina 


 

Автори:

Дегтярьова Л.В., Піщиков В.А., Сегеда Т.П., Терещенко В.П.

 

Представлена Науково-практичним центром  профілактичної та клінічної медицини

 

Авторами доведено, що найвагомішим радіобіологічним наслідком великомасштабної радіаційної аварії - Чорнобильської катастрофи є індукований патоморфоз захворювань у потерпілих категорій населення, сутність якого полягає у змінах клінічної симптоматики хвороб, що характеризується трансформацією їх топографії, кінетики запальних процесів, інфекцій, порушень місцевої регуляції в тканинах, дисрегенерації, а також інтенсифікацією інволюційних змін та фібрилогенезу.

Аргументовано етіологічну і патогенетичну ролі радіаційного фактора щодо патології в осіб, котрі зазнали поєднаної дії зовнішнього та внутрішнього іонізуючого випромінення. За сукупністю результатів комплексних досліджень запропоновано структурне обгрунтування патоморфозу захворювань в якості системного радіаційного синдрому.

Авторами розроблено і впроваджено в роботу лікувальних закладів та експертних комісій узагальнені діагностичні критерії патологічних змін в органах і тканинах осіб, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС. Сформульовано рекомендації щодо особливостей аутопсійної діагностики в учасників післяаварійних робіт у зв'язку з патоморфозом різноманітних захворювань.

За результатами морфологічних досліджень створено унікальні інформаційні бази. Обґрунтовано оптимальне спрямування діагностичних та лікувально-профілактичних заходів для осіб, що зазнали впливу іонізуючої радіації у малих дозах низької інтенсивності, які використовуються у рамках  міжнародного співробітництва.

 

Результати досліджень опубліковано у 232 наукових працях (34 - за кордоном), з яких 12 -  монографій (11 – перекладено  на китайську мову),  6  навчальних посібників, 7 методичних рекомендацій. За даною тематикою захищено 6 докторських  та 11 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося   в  Науковому центрі радіаційної медицини НАМН України 28 вересня 2011 роу о 10.30 (зал засідань).