Ви є тут

Створення та впровадження параметричного ряду наукоємних технологій електролізерної очистки води


Номер роботи - P 50 ПОДАНА

Автори:


 Создание и внедрение параметрического ряда наукоёмких технологий электролизерной очистки воды.Авторы:Мальцев В.А., Николаев Н.Н., Филатов А.В., Пащенко В.Л., Титар С.С., Тюхнин В.В. Creation and implementation of a parametric series of high technologies ofelectrolyzer water purificationAuthors:MaltsevV.O., Nikolaev M.M., FilatovO.V., PaschenkoV.LTitarevS.S., TyuhninV.V.


 

Автори:

Мальцев В.О., Ніколаєв М.М., Філатов О.В., Пащенко В.Л., Титар С.С, Тюхнін В.В.

 

Представлена  Донецьким регіональним відділенням Академії технологічних наук України.

 

Метою роботи є науково-технічна розробка та впровадження нових промислових енерго- та ресурсозберігаючих технологій для електролізерної очистки води. 

Створено і впроваджено ряд технологій та операційних систем масштабної електрохімічної теплоенергетичної водопідготовки, електродіалізу водооборотних циклів промислових підприємств, активації коагулянту у фільтрувальних водних системах, а також запропоновано нові науково-технічні підходи гідрогенного відновлення природних властивостей ґрунтових, підземних та шахтних вод для технологічного та питного призначення, потреб житлово-комунального господарства, промислового виробництва та енергетики.

Досягнутий сукупний економічний ефект складає близько 30 млн. грн.

Економічний ефект від створення та впровадження параметричного ряду наукоємних технологій електролізерної очистки води може скласти більш ніж 7 млрд.грн на рік (без урахування ефекту від технології очистки стічних шахтних і ґрунтових вод, яка може дати значний економічний ефект в масштабі України).

 

Наукові результати роботи відображено в 2 монографіях, більш ніж в 20 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 10 авторськими свідоцтвами та  патентами.