Ви є тут

Система сертифікації земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення


Номер роботи - M 33 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Система сертификации земель (почв) сельскохозяйственного назначения”Лазебная М.Е. Certification system for lands (soils) of the agriculture use”LazebnaM.E.


 

Автор: Лазебна М.Є.

 

Представлена Національним науковим центром "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського" (НААН України).

 

Роботу присвячено актуальному питанню щодо сертифікації земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення. Автором на підставі комплексних досліджень проведено систематизований аналіз правового забезпечення, сучасного стану, ролі, задач та порядку проведення сертифікації земельних ділянок.

Запропоновано положення про центральну роль земельних ділянок (паїв) у ланцюгу об’єктів правового регулювання, контролю, устрою та оцінки земель, а також про важливість добровільних засад земельної сертифікації.

Проаналізовано специфіку сертифікації земель з погляду агрономічної якості ґрунту. Показано, що впровадження сертифікації земель на всій території країни є одним із провідних заходів моніторингу ґрунтів з метою охорони здоров'я населення.

Розроблено комплекс із 13 чинних стандартів щодо сертифікації земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення, впровадження і практичне застосування яких дозволить вирішити найважчі проблеми, які на даний час існують у сільському господарстві, особливо проблем ефективного використання земель сільськогосподарського призначення, збереження та відтворення їхньої родючості.

 

Кількість публікацій:    111 наукові публікації,в т.ч. 3 розділи в монографіях, 83 нормативні документи, 1 концепція, 7 збірників, 17статей.