Ви є тут

Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку


Номер роботи - M 40 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Технологическая структура промышленности Украины: реалии и перспективы развитияОдотюк И.В.Technological structure of industry in Ukraine : realities and prospects)Odotyuk I.V.


Автор: Одотюк І.В.

Представлена Державною установою "Інститут економіки та прогнозування НАН України".

Кількість публікацій: 45 наукових праць, в т.ч. 6 монографій (у співавторстві)

Автором визначено структурні диспропорції інвестування технологічних інновацій, а також розроблено середньостроковий сценарій інвестиційного забезпечення реалізації наукомісткого напряму структурних зрушень в економіці України.

На основі комплексного науково-практичного аналізу визначальних складових елементів цілісної системи забезпечення функціонування отримано інноваційно орієнтовані виробничі структури – знання, інновації, інвестиції, що надало можливість визначити та обґрунтувати цільові індикатори, сильні і слабкі сторони, загрози та сприятливі можливості реалізації інноваційного процесу розбудови ефективної технологічної структури промислового виробництва в Україні.

Удосконалено процедури формування пріоритетних напрямів інноваційного розвитку технологій та обрахунку ефективності використання в економіці знаннєвого ресурсу.

Отримані результати застосовані при розробці проекту стратегії „Україна 2020: Стратегія національної модернізації” та "Стратегії соціально-економічного розвитку України на період 2010-2015 рр.", проекту рекомендацій за підсумками проведення парламентських слухань „Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів”, національної доповіді „Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави”, проект Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 2009 рік „Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток".