Ви є тут

Теоретичне дослідження фундаментальних хвильових властивостей активних та пасивних багатошарових структур


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М82

Теоретичне дослідження фундаментальних хвильових властивостей активних та пасивних багатошарових структур

 

Ольховський Є.О., Шрамкова О.В.,

Костильова О.В.

 

Національний технічний університет  "Харківський політехнічний інститут"

 

 

 

22статті

В роботі розглянуто новий тип поверхневих електромагнітних хвиль, які поширюються уздовж границі розподілу двох різних шарувато-періодичних структур. Розглянуто електродинамічні властивості контакту двох напівпровідникових решіток, розташованих у зовнішньому магнітному полі.  Розглянуто властивості неоднорідних плоских (комплексних) хвиль у напівпровідниковій шарувато-періодичній структурі та вплив зовнішнього магнітного поля на них. Теоретично досліджено вплив дрейфу носіїв та потоків заряджених часток на дисперсійні властивості хвиль, їх нестійкість.