Ви є тут

Теоретичні основи нової лазерної електрон-атомної та іонної спектроскопії за рахунок зіткнень і лазерної фотоелектронної гамма-ядерної спектроскопії молекул


Номер роботи - M 38 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Теоретические основы новой лазерной сто-лкновительной электрон-атомной и ионной спектроскопии и лазерной фотоэлектронной гамма-ядерной спектроскопии молекул 


Автор: Лобода А.В.


 


 


Тheoretical bases of laser collisional electron- atomic and ionic spectroscopy and laser photoelectronic gamma- nuclear spectroscopy of molecules 


Author: Loboda A.V.


Автор: Лобода А.В., к.ф.-м.н.

 

Представлена Одеським державним екологічним університетом.

 

Створено теоретичні основи нового напрямку в лазерній спектроскопії на основі вивчення  зіткнень релятивістських електрон- і фотон-іонних, атомних систем, що базується на групі нових квантово-електродинамічних методів до визначення всього набору радіаційних процесів та характеристик (перетинів, сил електрон-іонних зіткнень), включаючи характеристики процесів електрон-іонних зіткнень у дебаєвській плазмі багатозарядних іонів, багатофотонних процесів зіткнень у присутності зовнішнього електромагнітного поля, коливальної структури фотоелектронних спектрів молекул. Закладено нові підходи до розв’язання класу задач опису кооперативних електрон-гамма-ядерних процесів у молекулярних системах, а також розробки нових лазерів короткохвильового (УФ, рентгенівського) діапазону.

Отримано пріоритетні наукові результати у розвитку таких важливих галузей досліджень як: спектроскопія на основі зіткнень релятивістських електрон-, фотон-іонних, атомних систем; багатофотонна спектроскопія на основі зіткнень релятивістських електрон-фотон-іонних систем в електромагнітному полі (полі лазерного випромінювання); фотоелектронна спектроскопія молекул і коливальна структура фотоелектронних спектрів молекул; iv). Лазерна (разерна, гразерна) електрон-g-ядерна спектроскопія молекул; теоретичні основи побудови нових лазерів короткохвильового (УФ, рентгенівського) діапазону з плазмою багатозарядних іонів в якості активного середовища та довжиною хвилі випромінювання 0.1-400А.

 Результати досліджень відкривають можливості розвитку принципово нових методів експериментального й теоретичного вивчення фундаментальних характеристик як багатозарядних іонів, так і атомно-молекулярних систем у плазмі, включаючи нову діагностику плазми, дослідження властивостей енерговиділення в тритірованій (DT, TT) плазмі, створенні лазерів (разерів, гразерів) короткохвильового діапазону, розвиток нових методів зондування просторової структури молекул, побудову тритієвих зондів, атомних машин Карно тощо.

 

Кількість публікацій:197,в т.ч. 4 монографії, 51 стаття (33 статі у міжнародних виданнях), 141 теза доповідей. Загальний індекс цитування робіт (згідно баз даних Scopus) складає 98, h-індекс = 33.