Ви є тут

Теоретичні та методичні засади інвестиційного забезпечення промислової діяльності регіону


Номер роботи - M 52 ПОДАНА

Автори:


 Цикл научных работ "Теоретические и методические основы инвестиционного обеспечения промышленной деятельности региона"Автор:ПирогО.В. Аseries of the work "Theoretical and methodological foundations of investment activity of industry in region"Author:PyrogO.V.


 

Автор: Пирог О.В., к.е.н.

 

Представлена Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара.

 

Поглиблено теоретичні та методичні положення оцінки результатів інвестиційної діяльності із залученням таких її визначальних складових як інвестиційна активність та інвестиційна привабливість на основі використання системного підходу та положень теорії факторного аналізу.

Запропоновано модель інвестиційної діяльності в промисловому секторі регіону, яка враховує й дозволяє визначити вплив на неї таких субстанцій як "інвестиційна активність" та "інвестиційна привабливість".

Розроблено методичний інструментарій оцінки результатів інвестиційної діяльності в параметрах "інвестиційної активності" та "інвестиційної привабливості", що дозволяє проводити автоматичну кластеризацію об’єктів інвестування по регіонах та видах економічної діяльності, чим розширює межі констатації змін і дозволяє надати їм керованого характеру.

 Результати  дослідження можуть використовуватись державними органами виконавчої влади України при формуванні привабливого інвестиційного клімату, оцінці результатів інвестиційної діяльності та розробки обґрунтованих заходів щодо посилення інвестиційної активності суб’єктів господарювання регіону.

 

Кількість публікацій: 81, в.т.ч.за темою роботи - 29 (2 монографії, 15 статей, 12 тез доповідей).