Ви є тут

Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об’єктів


Номер роботи - M 28 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Теория и средства построения энергоэффективных систем управления электроснабжения локальных объектовЯмненко Ю.С., Хижняк Т.А., Блинов И.В., Чопик В.В.Petergeria I., Khyzhnjak T., Blinov I., Chopyk V.


Автори: Ямненко Ю.С., Хижняк Т.А., Блінов І.В., Чопик В.В.

Представлена Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут" (МОН України).

Кількість публікацій: 110 наукових публікацій, в т.ч. 7 монографій, 103 статті (5 в іноземних журналах).

Загальний індекс цитування робіт: 9.

В роботі вирішується комплекс питань, пов’язаних із забезпеченням живучості, безпеки, надійності та ефективності функціонування локальних електротехнічних об’єктів з мінімізацією витрат.

Авторами розроблено та впроваджено єдиний теоретичний підхід з комплексним поєднанням електротехнічного, вартісного та інформаційного аспектів системи електроживлення для побудови алгоритмів керування з урахуванням режимів роботи окремих пристроїв, їх ієрархічного розподілу та вартісних факторів. Створено ефективні гнучкі алгоритми і системи керування, які дозволяють підвищити швидкодію обчислень, зменшити пам`ять мікропроцесорних систем.

Розроблено практичні методики визначення виду та місця короткого замикання в лініях електропередач, прогнозування ринкових цін на електричну енергію на основі штучних нейтронних мереж.

Економічна ефективність розроблених систем досягається завдяки урахуванню тарифних зон на електроенергію, зменшенню пікових навантажень та витрат на електроспоживання на 10-15% без порушення технологічних процесів.