Ви є тут

Топологічний та параметричний синтез сучасних телекомунікаційних систем


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М84

Топологічний та параметричний синтез сучасних телекомунікаційних систем

 

Агеєв Д.В.

Харківський національний університет  радіоелектроніки

 

 

 

Робота присвячена удосконаленню методів топологічного і параметричного проектування телекомунікаційних систем на основі моделей інформаційних потоків у вигляді самоподібних процесів, що враховують вимоги до структури NGN, з метою використання їх при проектуванні. Автором запропоновано модифікацію методу розподілу потоку і визначення їх параметрів в каналах зв'язку, а також методу визначення пропускних спроможностей каналів.