Ви є тут

Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом


Номер роботи - M 76 ПОДАНА

Автори:


 Трансформация политической безопасности массовых коммуникаций в условиях усиления борьбы с терроризмомАвтор:Кислов Д.В. Transformation of mass communications political safety in conditions of strengthening fight against terrorismAuthor: D. Kislov.


 

Автор: Кіслов Д.В., к.політ.н.

 

Представлена Київським національним торговельно-економічним університетом

 

Проведено комплексний аналіз впливу терористичного середовища на трансформаційні процеси у сфері політичної безпеки масових комунікацій і розроблено систему заходів протидії та нейтралізації медіа-тероризму за умов посилення антитерористичної боротьби.

Систематизовано наукові підходи до вирішення комплексних проблем визначеної категорії “політична безпека масових комунікацій” та її складових. На основі теорії транзитології висвітлено та проаналізовано трансформаційні зміни цих складових: політичної безпеки, масових комунікацій, тероризму, боротьби з тероризмом в умовах необхідності посилення антитерористичних заходів як чинників національної безпеки України.

Представлено історію розвитку  транзитології тероризму та еволюції понять “терор” і “тероризм”, проаналізовано інституціональні аспекти політичної безпеки в умовах глобалізації та невизначеності політичних та соціально-економічних трансформацій світового соціуму.

Визначено необхідні умови посилення боротьби з тероризмом та запропоновано відповідні методи й заходи в системах масових комунікацій державних органів та інституцій, громадських організацій на основі принципів конкурентно-комунікаційних підходів до протидії та нейтралізації активності терористичного середовища. Розглянуто заходи вдосконалення, поширення, доповнення та уніфікації контртерористичної нормативно-правової бази країни в частині забезпечення політичної безпеки масових комунікацій.

 

Кількість публікацій:38,в т.ч.за темою роботи - 19(2 монографії (одна одноосібна),  5 статей, 12 тез доповідей).