Ви є тут

Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку


Номер роботи - P 8 ПОДАНА

Автори:


   


 

Автори:

Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Стойко І.І., Дудкін П.Д., Вовк Ю.Я., Паляниця В.А.

 

Представлена Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя.

 

Авторами проведено узагальнення теоретико-методологічних основ організації туризму в Україні та територіальних рекреаційних систем в умовах ринкової трансформації.

Проаналізовано правове регулювання та структури логістики у туристичній сфері, конкуренцію на ринку туристичних послуг і конкурентоспроможність туристично-рекреаційної галузі, що дозволило визначити інноваційність її розвитку на основі логістичних систем у цій сфері.

Обґрунтовано розвиток інфраструктури туристичного комплексу на базі оцінки ємкості ринку рекреаційних послуг та застосування її в практиці регулювання розвитку рекреаційних зон.

Розглянуто шляхи реалізації концепції розвитку туристично-рекреаційної сфери, які включають детермінанти конкурентоспроможності суб’єктів туристичного бізнесу, напрямки і пріоритети регулювання ринку туристичних послуг, та обґрунтовано систему стратегічних заходів і шляхи реалізації концепції розвитку соціального туризму в Україні.

Запропоновані у роботі економічні механізми становлення вітчизняного туризму та шляхи удосконалення методології та організації регіонального процесу, практична реалізація висновків і рекомендацій створять необхідні умови ефективного господарювання як туристично-рекреаційного комплексу в цілому, так й інституційних одиниць, що його утворюють.

 

За результатами роботи опубліковано 1 монографія  та 10 статей.