Ви є тут

Удосконалення системи діагностичних заходів для прогнозування перебігу травматичних деформацій шийного відділу хребта


Номер роботи - M 121 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Усовершенствование системы диагностических мероприятий для прогнозирования течения травматических деформаций шейного отдела позвоночника


Автор: ДолудаЯ.А.


 


 


 


 Improvement of diagnostic methods for prognosis of traumatic deformities of the cervical spine


Author:Doluda Jaroslav Anatolevych


 

Автор:Долуда Я.А.

 

Представлена  Інститутутом  патології хребта та суглобів ім. проф.  М.I.Ситенка НАМН України

 

  Автором отримані нові знання щодо особливостей перебігу клінічної та рентгенологічної симптоматики при різних варіантах посттравматичних деформацій шийного відділу хребта та особливостей структурно-функціонального стану хребтових артерій при травматичних деформаціях шийного відділу хребта.

Проаналізовано  зміни біоелектричної активності м’язів верхніх кінцівок при травматичних деформаціях шийного відділу хребта та їх значення при комплексному обстеженні.

Змодельовано основні варіанти ушкоджень шийного відділу хребта та досліджено методом кінцевих елементів характеристики напружено-деформованого стану шийних хребтових сегментів.  Розроблено критерії субклінічних судинних та неврологічних порушень при травматичних деформаціях шийного відділу хребта.

Проведене клінічне, рентгенологічне, електроміографічне та ультразвукове допплерографічне дослідження дозволило удосконалити комплекс діагностичних заходів, що забезпечує можливість запобігання помилок на етапі діагностики та визначення оптимальної лікувальної тактики. 

На основі експериментального моделювання проаналізований механізм  прогресування травматичних деформацій шийного відділу хребта в залежності від характеру первинного ушкодження, що суттєво допоможе  визначенню тактики хірургічного лікування.

 

Кількість публікацій: 19,в т.ч. 7 статтей,  11  тез доповідей,  отримано 1 патент.