Ви є тут

Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розбудови економіки України


Номер роботи - M 30 ПОДАНА

Автори:


 Автор: Репка Д.А.  Author: RipkaD.O.


 

Автор: Ріпка Д.О., к.е.н.   

 

Представлений Харківським національним економічним університетом.

 

 Удосконалено  методичні рекомендації з оцінювання ефективності системи управління організаційно-економічним розвитком підприємства; методичний підхід до оцінювання рівня готовності підприємства до організаційно-економічного розвитку та прогнозування його зміни; методичні положення з визначення динаміки активності організаційно-економічного розвитку підприємства; методичні положення з оцінки інтелектуального капіталу підприємства; концептуальну модель управління процесом створення об’єктів інтелектуальної власності; методичні положення з оцінки інтелектуальної власності з урахуванням економічного та правового аспектів.

Дістали подальшого розвитку:визначення категорії "організаційно-економічний розвиток підприємства"; принципи побудови системи управління організаційно-економічним розвитком підприємства; структура системи управління організаційно-економічним розвитком машинобудівного підприємства; методичні положення щодо визначення напрямів удосконалення управління процесом створення об’єктів інтелектуальної власності.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що теоретичні положення та висновки доведено до рівня конкретних методик і науково-практичних рекомендацій з удосконалення управління розвитком промислового підприємства.

 

Кількість публікацій: 16, в т.ч.  розділи в 2 монографіях та 2 посібниках