Ви є тут

Відтворення гетерозиготного генотипу рослин


Номер роботи - M 16 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Воспроизведение гетерозиготного генотипу растений


Автор: Парий М.Ф.


 


Reproductionofheterozygousgenotypeofplant


Author:PariiM.F.


 

Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України

 

Розроблено наукові засади та методологію широкомасштабного  відтворення гетерозиготного генотипу рослин з використанням явища соматичної редукції, генетичної системи контрольованого розмноження та методів контролю якості посівного матеріалу.

Розроблено і впроваджено способи створення гібриду в рамках концепції зворотної селекції, його широкомасштабного відтворення,  ідентифікації та контролю якості посівного матеріалу.

Розроблено концепцію та принципи нового способу селекції гетерозисних гібридів сільськогосподарських культур. На основі вивчення генетики ознак генеративних органів розроблено генетичну систему контрольованого розмноження кукурудзи на основі генів функціональної чоловічої стерильності.  Запропоновано спосіб ідентифікації гібридів сільськогосподарських культур на основі ДНК маркерів з високою розподільчою здатністю.

Дані методики апробовано та впроваджено в роботі Держслужби з охорони та захисту прав на сорти рослин та Української лабораторії якості та безпеки продукції АПК НУБіП України. Методи створення гібридів впроваджено в селекційну практику Всеукраїнського наукового інституту селекції.

Економічний ефект полягає в скороченні термінів створення гібридів сільськогосподарських культур, їх ефективному широкомасштабному розмноженні та високоточному контролі  якості посівного матеріалу. 

 

Кількість публікацій: 39, в т.ч. 11 статей, 9 патентів, 19 авторських свідоцтв  на сорти рослин.