Ви є тут

Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві


Номер роботи - P 1 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Высокоэффективные технологии и комплексные конструкции 

в промышленном и гражданском  строительстве


Авторы: Онищенко В.А., Онищенко А.Г., Пичугин С.Ф., Стороженко Л.И., Семко А.В., Слюсаренко Ю.С., Емельянова И.А.


 


 


Highly effective technologies and composite structures in industrial and civil engineering


Authors: Onyshchenko V.A.,Onyshchenko A.G., Pichugin S.F., Storogenko L.I., Semko A.V., Slusarenko Y.S., Jemelianova I.A.


 

Автори:

Онищенко В.О., Онищенко О.Г., Пічугін С.Ф., Стороженко Л.І., Семко О.В., Слюсаренко Ю.С., Ємельянова І.А.

 

Представлена Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка.

 

Метоюроботи є вирішення важливої народногосподарської проблеми значного підвищення ефективності будівельних робіт шляхом впровадження в будівництво надійних комплексних сталезалізобетонних конструкцій (СЗБК) нового покоління та ефективних технологій для високопродуктивного комплексно-механізованого виконання робіт, пов’язаних із виготовленням та зведенням таких конструкцій.

СЗБК поєднують кращі властивості металевих і залізобетонних (збірних та монолітних) конструкцій, у яких разом працюють сталеві та залізобетонні елементи. В єдиній технологічній системі розроблено і впроваджено високоефективні та надійні механізовані комплекти обладнання для виготовлення і зведення запропонованих конструкцій. Вирішена проблема нормування навантажень та методів розрахунку надійності нових типів конструкцій.

Створено нове покоління засобів механізації бетонних і опоряджувальних робіт, які забезпечують зниження трудомісткості, матеріало- та енергоємності будівельних робіт і дозволяють суттєво скоротити витрати ручної праці та зменшити час будівництва. Технологічно здійснюється безперервне бетонування та опорядження як цілісна і сумісна робота всіх елементів комплексних СЗБК.

Для аналізу техніко-економічних і соціальних показників впровадження та експлуатації нового типу конструкцій на всіх стадіях їх життєвого циклу застосовано методи теорії актуарних страхових ризиків, які дозволили уточнити і обґрунтувати значення часткових коефіцієнтів надійності методу граничних станів, а також суттєво розвинути організаційні методи керування проектами.

Економія сталі при застосуванні комплексних збірно-монолітних СЗБК складає до 60% при зменшенні загальної вартості на 8 – 15% порівняно з будівлями зі сталевими та залізобетонними каркасами. Сумарний економічний ефект становить понад 500 млн. гривень.

Результати роботи відображено в 55 монографіях, понад 760 наукових працях. Новизна розробок захищена 177 авторськими свідоцтвами та патентами. За матеріалами роботи захищено 5 докторських та 40 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося   в  Донбаській національній академії будівництва та архітектури 26 вересня 2011 року о 13 годині (зал засідань).