Ви є тут

Забезпечення стійкості морських бурових платформ на м'яких та рухливих ґрунтах


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М55

Забезпечення стійкості морських бурових платформ на м'яких та рухливих ґрунтах

 

Душко В.Р.

 

Севастопольський національний технічний університет

 

 

У роботі розв'язано актуальну науково-прикладну задачу, складено і досліджено математичну модель взаємодії просторових конструкцій морських бурових платформ (МБП)  з хвильовими та постійними течіями, яка описує тривимірний залежний від часу розподіл швидкостей і тиску, що дає змогу визначати діючі на МБП зовнішні сили за широкої варіації параметрів морських хвиль і течій. Удосконалено чисельні схеми розрахунку критеріїв стійкості МБП на м'яких і рухливих ґрунтах шляхом врахування спільної дії зовнішніх сил і моментів від впливу морських течій і хвиль (напрямку, висоти та періоду), а також сил і моментів утримання таких систем на ґрунті.