Ви є тут

Застосування маркерних ознак, генів самофертильності та насичуючих схрещувань в селекції люцерни


Номер роботи - M 32 ПОДАНА

Автори:


Применение маркерных признаков,генов самофертильностии насыщающих скрещиваний в селекции люцерныКорягин А.М. The use genome markers, self-fertility genes and backcross in lucerne breedingKorjagin A.M.


 

Автор: Корягін О.М.

 

Представлена Національним науковим центром "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України".

Автором доведена можливість реалізації принципово нового напрямку в селекції люцерни посівної - з використанням генів ознак від близькоспоріднених видів роду люцерна.

 

 Експериментально підтверджено генетичну природу контролю ознаки «колір пелюсток квітки». Виявлено всі наявні гомозиготи за контролем кольору пелюсток квітки в природних і штучних гібридних популяціях.

 Вперше встановлена генетична природа контролю форми бобу і числа спіралей у округлої форми, яка здійснюється одним локусом з двома алелями (Sp i sp). Важливою складовою частиною цього контролю є додатковий механізм гомеостазу, який обмежує ріст бобу у люцерни посівної.

Доведено можливість передачі генів контролю самофертильності від люцерни посівної іншим культурним видам люцерни і задовільне функціонування цих генів в зародковій плазмі гібридів.

Розроблено новий спосіб насичуючих схрещувань (беккросів) для люцерни, який передбачає використання генетично-контрольованої самофертильності і генетичних маркерів для компонентів.

 

Кількість публікацій: 8 наукових публікацій,в т.ч. 3  статті, 5  тез доповідей, 3 патенти,