Ви є тут

Знешкодження хлорвмісних органічних відходів


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М56

Знешкодження хлорвмісних органічних відходів

 

Гаєвська Т.А., Бурлаченко Є.С.

 

Національний авіаційний університет

 

 

 

Роботу  присвячено проблемі знешкодження промислових викидів, що містять хлорвмісні вуглеводні шляхом їх глибокого гетерогенно-каталітичного окиснення, зокрема пошуку оптимального каталізатору проведення цього процесу.

Досліджено вплив енергії зв'язку кисню з поверхнею оксидних каталізаторів та процесу утворення і розкладу поверхневих хлоридів металів на перебіг реакції. Вивчено вплив кількості атомів хлору в хлорвуглеводнях на їх реакційну здатність. При досліджені глибокого гетерогенно-каталітичного окиснення хлорбензолу, визначено шляхи утворення поліхлорбензолів.