Ви є тут

допущена до участі, Державні премії, 2019

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P3 Структура та взаємодія атомних ядер в пружних, непружних і радіоактивних процесах (Кількість коментарів: 34)
P5 Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України (Кількість коментарів: 44)
P9 Розробка інноваційних природоощадних технологій видобутку та їх комплексне впровадження на залізорудних шахтах України (Кількість коментарів: 34)
P10 Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем (Кількість коментарів: 79)
P11 Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів (Кількість коментарів: 30)
P19 Створення полімерних матеріалів та конструкцій з них під дією фізичних полів (Кількість коментарів: 90)
P24 Полімерні композити на основі термопластичних в’яжучих (Кількість коментарів: 58)
P28 Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень (Кількість коментарів: 44)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
P23 Наукові основи інноваційних технологій заміщення антрациту в тепловій енергетиці та їх впровадження (Кількість коментарів: 33)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P7 Попередження кардіо-церебральних ускладнень та раптової смерті (Кількість коментарів: 47)
P14 Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час (Кількість коментарів: 36)
P18 Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук для розробки компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських засобів (Кількість коментарів: 47)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P12 Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір (Кількість коментарів: 59)
P16 Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін (Кількість коментарів: 92)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
P6 Створення роторів турбін великої потужності (Кількість коментарів: 52)
P8 Створення нових мінеральних сполук і поліфункціональних наноматеріалів та їх використання у тваринництві та ветеринарній медицині (Кількість коментарів: 46)
P13 Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні (Кількість коментарів: 80)
P15 Створення та впровадження в Україні сучасного моторвагонного рухомого складу залізниць для здійснення швидкісних перевезень пасажирів (Кількість коментарів: 78)