Ви є тут

нагороджена, Премії Президента, 2021

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M6 Гібридні нейро-фаззі системи для завдань інтелектуального аналізу потоків медичних даних (Кількість коментарів: 21)
M14 Оптико-акустичне діагностування корозійно-механічного руйнування елементів конструкцій (Кількість коментарів: 47)
M15 Інноваційні технології підвищення ресурсу несучих елементів газотурбінних двигунів (Кількість коментарів: 23)
M16 Деформації земної поверхні на території України за даними ГНСС- спостережень (Кількість коментарів: 24)
M18 Створення засобів контролю та діагностування стану спресованості осердя статора потужних турбогенераторів (Кількість коментарів: 33)
M21 Розвиток методів забезпечення вібраційної надійності систем з конструктивною симетрією та їх складових (Кількість коментарів: 18)
M22 Комплексне використання ресурсного потенціалу вугледобувних підприємств Західного Донбасу (Кількість коментарів: 54)
M29 Екстремальні проблеми наближення класів функцій однієї та багатьох змінних (Кількість коментарів: 20)
M32 Оптимізація проточних частин потужних парових турбін для ТЕС та АЕС (Кількість коментарів: 41)
M33 Структура, сорбційні та теплові властивості вуглецевих наноматеріалів та створення композитів на їх основі (Кількість коментарів: 4)
M41 Удосконалення структурно-аналітичних методів прогнозування технології імпульсної обробки металів (Кількість коментарів: 19)
M62 Дослідження нанорозмірних матеріалів для пристроїв накопичення, збереження та перетворення енергії: теорія та експеримент (Кількість коментарів: 13)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M2 Енергоефективні тепломасообмінні технології при сушінні рослинної сировини (Кількість коментарів: 8)
M4 Нормалізація магнітного поля кабельних ліній при двосторонньому заземленні (Кількість коментарів: 23)
M20 Формування структури земної кори в межах Побузького гірничорудного району та оцінка його перспектив на корисні копалини (Кількість коментарів: 13)
M37 Розробка принципів ревіталізації довкілля за використання автохтонних та інтродукованих рослин (Кількість коментарів: 22)
M47 Оптимізація функціонування електричних мереж з фотоелектричними станціями з урахуванням прогнозного генерування засобами Smart Grid (Кількість коментарів: 19)
M59 Інноваційні технології підвищення надійності, енергетичної ефективності та екологічності суднових енергетичних установок (Кількість коментарів: 41)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M1 Роль стресу ендоплазматичного ретикулума в розвитку патологічних станів, їх профілактиці та лікуванні (Кількість коментарів: 13)
M7 Комплексне ортодонтичне лікування пацієнтів з метаболічним синдромом (Кількість коментарів: 22)
M10 Сучасні концепції у розробці фітопрепаратів на основі рослин роду Iris (Кількість коментарів: 72)
M25 Посттравматичний стресовий розлад у учасників АТО/ООС (механізми формування, терапія, профілактика, реабілітація хворих) (Кількість коментарів: 25)
M34 Будова та фотоніка мероціанінів як підґрунтя для розробки світлочутливих матеріалів (Кількість коментарів: 8)
M36 Розробка неорганічних та органо-неорганічних сорбційних матеріалів для селективного вилучення компонентів із водних середовищ (Кількість коментарів: 26)
M38 Спрямований синтез та хімічні трансформації нових азото- та кисневмісних гетероциклічних сполук біоаналітичного та фармакологічного призначення (Кількість коментарів: 41)
M45 Лікування жінок репродуктивного віку з патологією ендометрія (Кількість коментарів: 16)
M58 Запалення та імунні реакції у розвитку порушень серцево-судинної та жіночої репродуктивної систем, їх корекція та профілактика (Кількість коментарів: 13)
M64 Розробка інноваційних підходів до оцінки агресивності злоякісних новоутворень жіночої репродуктивної системи (Кількість коментарів: 15)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M13 Інноваційні засоби психологічної допомоги особистості в умовах гібридної війни (Кількість коментарів: 18)
M24 Формування та реалізація стратегії впровадження економіки замкненого циклу в Україні у рамках екологізації Європейського простору (Кількість коментарів: 9)
M46 Наукова освіта на засадах цифровізації суспільства. Теорія і практика. (Кількість коментарів: 33)
M48 Пенітенціарна система України: теоретико-прикладна модель (Кількість коментарів: 27)
M52 Економічні імперативи розвитку та комерціалізації інтелектуальної власності в Україні (Кількість коментарів: 20)
M55 Механізми державного управління безперервним розвитком освіти в умовах глобальних викликів (Кількість коментарів: 80)
M63 Походження людської мови на основі ностратичної теорії (Кількість коментарів: 8)
M69 Галицьке суспільство та економіка: соціально-економічна візія митрополита Андрея Шептицького (Кількість коментарів: 10)
M70 Синтез інноваційних технологій обробки та аналізу даних для забезпечення сталого розвитку суспільства (Кількість коментарів: 8)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M8 Підвищення ефективності виконання процесів очищення та транспортування зернових матеріалів (Кількість коментарів: 8)
M9 Ноземоз бджіл (поширення та методи профілактики) (Кількість коментарів: 27)
M30 Формування адаптивного потенціалу рослинно-мікробних взаємодій як основа ризосферних та екосистемних процесів (Кількість коментарів: 28)