Ви є тут

Державні премії

3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P32 Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя (Кількість коментарів: 163)
P33 Цикл наукових праць "Синтез, структура та властивості ікосаедричних квазікристалів" (Кількість коментарів: 29)
P34 Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму (Кількість коментарів: 18)
P35 Система діагностики та лікування хвороб суглобів (Кількість коментарів: 14)
P35 Цикл наукових праць "Синтез, структура та властивості квазікристалів" (Кількість коментарів: 3)
P35 Цикл наукових праць "Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії" (Кількість коментарів: 17)
P36 Технології діагностики і лікування алергічних захворювань органів дихання із застосуванням вітчизняних препаратів алергенів (Кількість коментарів: 89)
P36 Цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії" (Кількість коментарів: 34)
P37 Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження (Кількість коментарів: 33)
P37 Цикл наукових праць "Доказові епідеміологічні дослідження з метою визначення радіаційного ризику для здоров’я та обґрунтування стандартів безпеки" (Кількість коментарів: 6)
P37 Діагностика, лікування та профілактика розладів репаративної регенерації при ураженнях опорно-рухового апарату людини (Кількість коментарів: 59)
P38 Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення (Кількість коментарів: 22)
P39 Розробка та впровадження комплексної системи діагностики, профілактики і лікування остеопорозу та його ускладнень (Кількість коментарів: 407)
P40 Цикл наукових праць "Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин (Кількість коментарів: 31)
P41 Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки (Кількість коментарів: 2)
P42 Розробка та впровадження новітніх методів профілактики, діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів (Кількість коментарів: 54)
P43 Зовнішнє біологічне керування: теорія і практика (Кількість коментарів: 13)
P43 Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології (Кількість коментарів: 15)
P44 Біологічні технології створення пробіотиків нового покоління і їх використання в мікробіології та медицині (Кількість коментарів: 33)
P45 Розробка та впровадження інноваційних технологій в комплексному лікуванні хворих з хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини та заочеревинного простору (Кількість коментарів: 248)
P46 Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології (Кількість коментарів: 39)
P47 Застосування пуповинної крові в хірургії критичних вроджених вад серця новонароджених в перші години життя (Кількість коментарів: 11)
P48 Цикл наукових праць "Механізми функціонування системи органів системи травлення" (Кількість коментарів: 30)
P49 Новітні технології біоенергоконверсії (Кількість коментарів: 21)
P51 Розробка та впровадження високоефективних антимікробних засобів для сільського господарства та медицини (Кількість коментарів: 12)
P59 Нові матеріали на основі телуридів кадмію, олова та свинцю для виготовлення оптоелектронних приладів (Кількість коментарів: 0)
P60 Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя (Кількість коментарів: 3)
P61 Молекулярні механізми порушення метаболізму білків: причини, наслідки та шляхи корекції (Кількість коментарів: 22)
P65 Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей (Кількість коментарів: 22)
P67 Новітні медичні технології діагностики та лікування постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями (Кількість коментарів: 60)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P1 Філософсько-правове розуміння відповідальності людини (Кількість коментарів: 0)
P1 Правова система України: історія, стан та перспективи" в 5-ти томах. – Х.: Право, 2008. (Кількість коментарів: 30)
P2 Україна у сучасному міжнародному бізнесі (Кількість коментарів: 3)
P2 Теоретичні та практичні аспекти здійснення змагального досудового провадження (Кількість коментарів: 0)
P2 Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992–2012) (Кількість коментарів: 29)
P3 Енциклопедія "Острозька академія XVI – XVII ст" (Кількість коментарів: 0)
P3 "Правова система України: історія, стан та перспективи" в 5-ти томах. – Х.: Право, 2008. (Кількість коментарів: 28)
P3 Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (Кількість коментарів: 15)
P4 Модель навчання "Кіберкоп" (Кількість коментарів: 2)
P4 Цикл наукових праць "Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні" (Кількість коментарів: 0)
P5 Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес (Кількість коментарів: 51)
P5 Управління системою економічної безпеки підприємства як підсистеми безпеки держави (Кількість коментарів: 15)
P6 Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації (Кількість коментарів: 70)
P7 Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку (монографія у 8 томах) (Кількість коментарів: 20)
P8 Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку (Кількість коментарів: 10)
P8 Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку (Кількість коментарів: 0)
P8 Культурна спадщина України як рушійна сила сталого розвитку держави (Кількість коментарів: 60)
P9 Шевченківська енциклопедія (Кількість коментарів: 54)
P9 Підручник "Основи стратегії національної безпеки та оборони держави" (Кількість коментарів: 67)
P10 Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992–2013) (Кількість коментарів: 4)
P11 Реалізація стратегії інноваційного розвитку на основі новітніх алгоритмів управління (Кількість коментарів: 16)
P12 Цикл монографій про визвольний рух за незалежність України (1944 – 1991) (Кількість коментарів: 6)
P12 Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір (Кількість коментарів: 55)
P12 Енциклопедія "Острозька академія XVI – XVII ст." (Кількість коментарів: 0)
P14 "Правова доктрина України" в 5-ти томах (Кількість коментарів: 80)
P16 Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін (Кількість коментарів: 92)
P16 Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992–2011) (Кількість коментарів: 0)
P17 Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання (Кількість коментарів: 65)
P17 Універсальна енциклопедія «Черкащина». - К.:ВПК «Експрес-Поліграф», 2010.-1100 с.:іл. (Кількість коментарів: 13)
P19 Цикл наукових праць "Наукові основи екологічно безпечного та економічно обґрунтованого природокористування в умовах агроландшафтних і кліматичних обмежень" (Кількість коментарів: 41)
P19 Енциклопедія історії України (у 10 томах) (Кількість коментарів: 38)
P19 Цикл наукових праць "Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України" (Кількість коментарів: 25)
P21 Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю (Кількість коментарів: 3)
P24 Соціально-психологічні наслідки Чорнобильської катастрофи. (Кількість коментарів: 13)
P27 "Правова доктрина України" в 5-ти томах (Кількість коментарів: 124)
P28 Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти) (Кількість коментарів: 21)
P29 Дослідження в сфері охорони культурної спадщини: історичні міста та історико-культурні заповідники України (Кількість коментарів: 4)
P29 Теорія і практика інтегрованого навчання хімічних дисциплін студентів аграрного університету (Кількість коментарів: 1)
P30 Реалізація та захист прав корінних народів України в сучасних умовах (Кількість коментарів: 179)
P36 Цикл монографічних праць "Визвольний рух за незалежність України у 1944-1991 роках" (Кількість коментарів: 0)
P37 Цикл наукових праць „Психологічні механізми зародження, становлення, здійснення особистості” (Кількість коментарів: 23)
P37 Цикл монографічних праць "Політико-правові засади становлення Української державності" (Кількість коментарів: 25)
P38 Цикл наукових праць "Гончарний здвиг Донбасу" (Кількість коментарів: 0)
P39 Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства (Кількість коментарів: 5)
P40 Цикл наукових праць "Туризмологія: теоретичний та праксеологічний базис розвитку" (Кількість коментарів: 47)
P40 Історія української філософії ХV‒ХVІІІ ст. (Кількість коментарів: 0)
P41 Цикл наукових праць «Україна: фундаментальні проблеми міжнародного співробітництва». (Кількість коментарів: 26)
P45 Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства (Кількість коментарів: 16)
P45 Соціальна етика та екологія. Гідність людини-шанування природи. Монографія. – К.: Лібра, 2010. – 416 с. (Кількість коментарів: 0)
P45 “Історія української культури” в 5 томах, 9 книгах (Кількість коментарів: 5)
P46 Цикл наукових праць "Україна в Європі: контекст міжнародних відносин" (Кількість коментарів: 41)
P47 Інноваційна система податкового адміністрування в Україні (Кількість коментарів: 0)
P48 Цикл наукових праць "Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні" (Кількість коментарів: 2)
P49 Цикл робіт у галузі історії педагогіки (Кількість коментарів: 1)
P50 Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України (Кількість коментарів: 65)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
P Енергоефективні технології прискореного зведення об’єктів промислового та цивільного будівництва (Кількість коментарів: 0)
P1 Створення і впровадження у виробництво сучасних ресурсоощадних технологій виробництва свинини (Кількість коментарів: 0)
P1 Нові конструктивні системи та технології їх зведення (Кількість коментарів: 37)
P1 Дослідження, розробка та впровадження енергозберігаючих ефективних конструкцій і технологій в будівництві (Кількість коментарів: 0)
P1 Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві (Кількість коментарів: 62)
P2 Енергозбереження в будівництві: від наукових розробок до енергозберігаючих конструкцій і технологій (Кількість коментарів: 156)
P2 Створення і впровадження сортів ненаркотичних конопель (Кількість коментарів: 41)
P2 Розробка наукових основ, технологій виробництва та впровадження нових композиційних матеріалів зі спеціальними властивостями в будівництво (Кількість коментарів: 10)
P3 Система енергоефективних технологій зберігання зерна та його переробки в харчові і кормові продукти (Кількість коментарів: 42)
P3 Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття (Кількість коментарів: 65)
P3 Обґрунтування методології оцінки типів конституції коней різних порід (Кількість коментарів: 1)
P4 Розробка та випуск енергозберігаючих кормоприготувальних агрегатів серії АКГСМ "Мрія" (Кількість коментарів: 32)
P4 Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття (Кількість коментарів: 42)
P5 Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні (Кількість коментарів: 85)
P6 Створення та впровадження в серійне виробництво нових поколінь конкурентоспроможних високопродуктивних універсальних зернових вібросепараторів (Кількість коментарів: 45)

Сторінки