Ви є тут

2012, Премії Президента

4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M112 Цикл наукових праць "Економічний розвиток транскордонних регіонів України: реалії та перспективи" (Кількість коментарів: 0)
M113 Цикл наукових праць "Інноваційні виміри соціального партнерства в контексті реформування соціальної сфери в Україні" (Кількість коментарів: 0)
M114 Цикл наукових праць "Організаційно-економічний механізм управління водними ресурсами в Україні" (Кількість коментарів: 0)
M115 Цикл наукових праць "Розвиток українського судноплавства як чинник прискорення економічного зростання України" (Кількість коментарів: 0)
M116 Цикл наукових праць "Управління земельними ресурсами: просторові аспекти, функції та механізми" (Кількість коментарів: 1)
M117 Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників (Кількість коментарів: 30)
M118 Цикл наукових праць "Етнокультурний потенціал мікротопонімів Українських Карпат" (Кількість коментарів: 0)
M119 Цикл наукових праць "Європейський досвід організації та діяльності публічної адміністрації" (Кількість коментарів: 0)
M120 Цикл наукових праць "Україна і Литва у XV–XVI ст.: соціально-економічні та політико-правові відносини" (Кількість коментарів: 36)
M125 Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю (Кількість коментарів: 15)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M1 Технології раціонального використання солонцевих ґрунтів та підвищення їх родючості (Кількість коментарів: 24)
M2 Біотехнологія оцінки та контролю вмісту амілози у зерні при створенні сортів пшениці з крохмалем амілопектинового типу (Кількість коментарів: 6)
M4 Фізіолого-біохімічна оцінка впливу важких металів на організм в системі рослина-тварина-продукція харчування (Кількість коментарів: 38)
M5 Цикл наукових праць "Застосування ембріогенетичних засобів збереження і використання біорізноманіття в тваринництві України" (Кількість коментарів: 46)
M13 Розробка інноваційних біотехнологічних процесів виробництва ентомологічних препаратів для біологічного захисту рослин при виробництві органічної продукції (Кількість коментарів: 5)
M15 Регулювання розвитку аквакультури у штучних водоймах України (Кількість коментарів: 0)
M17 Підвищення надійності та ефективності використання будівельної техніки (Кількість коментарів: 12)
M18 Нанотехнології отримання концентратів лактози (Кількість коментарів: 0)
M25 Інноваційна технологія булочних виробів з використанням цукрозамінної сировини (Кількість коментарів: 0)
M35 Економіко-математичне моделювання випуску продукції в харчовій промисловості України (Кількість коментарів: 2)
M47 Розробка новітніх технічних рішень та способів з покращення експлуатаційних властивостей локомотивів (Кількість коментарів: 6)
M60 Основи теорії просторового формоутворення черв’ячних фрез (Кількість коментарів: 23)
M66 Розробка і дослідження нових змішувачів з каскадним режимом роботи (Кількість коментарів: 0)
M75 Тканини технічного призначення: проектування структури, умови формування і опорядження (Кількість коментарів: 36)
M109 Екологічні, паразитологічні та молекулярно-генетичні аспекти розширення ареалів риб-вселенців (Кількість коментарів: 13)

Сторінки