Офіційний веб сайт

Автоматизована система радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування

р9

Представлено державним підприємством "Український державний центр радіочастот".

Автори: Благодарний В.Г., Бондарчук В.Т., Калюжний М.М., Корсак В.Ф.,Олійник В.Ф., Плешаков Г.А., Слободянюк П.В., Титаренко В.К., Хаіров Є.В., Яцук П.П.

Мета роботи: побудова в Україні автоматизованої системи, яка забезпечує контроль стану використання радіочастотного ресурсу в умовах електромагнітної обстановки будь-якої складності, зокрема й під час проведення спеціальних заходів у межах держави або будь-якої території для забезпечення ефективного використання та визначення вільного радіочастотного ресурсу для впровадження в Україні нових і поширення мереж наявних радіотехнологій.

Розроблено принципово нові ринципи та структури взаємодії автоматизованої системи радіомоніторингу з системами, реалізованими на базі інших програмних платформ, а також теоретичних підходів і критеріїв оцінювання ефективності функціонування локальних угруповань мобільних і стаціонарних станцій радіоконтролю й автоматизованої системи радіомоніторингу в цілому.

Розроблено теоретичні основи та методологію побудови розподіленої автоматизованої системи управління віддаленими джерелами інформації щодо стану електромагнітної обстановки та використання радіочастотного ресурсу. Науково обґрунтовано та розроблено структуру та принципи функціонування багатоієрархічної розподіленої автоматизованої системи радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот від 30 МГц до 6 ГГц. Розроблено технічні вимоги до уніфікованих структур стаціонарних і мобільних станцій, які забезпечують радіоконтроль у смугах частот до 6 ГГц та теоретичні підходи до оцінювання зон радіодоступності стаціонарних станцій радіоконтролю, їх угруповань та системи радіомоніторингу в цілому й оптимізації їх топології.

Сьогодні радіомоніторингом в Україні охоплено 107 населених пунктів із загальною кількістю населення понад 39 млн. чоловік і загальною кількістю охоплених радіомоніторингом радіоелектронних засобів 87% у смузі частот до 6 ГГц та понад 75% засобів у смугах частот від 6 до 40 ГГц.

Кількість публікацій: 6 монографій, 69 статей.

Надіслати коментар

Коментарі

Шматков С. І.

Робота «Автоматизована система радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування» є результатом кропіткої довготривалої праці багатьох фахівців Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» і інших організацій у реалізації завдання створення широкомасштабної сучасної системи контролю стану використання радіочастотного ресурсу в Україні на основі нових наукових досягнень в сфері техніки і інформаційних технологій. Система орієнтована на оснащення обладнанням вітчизняного виробництва, завдяки чому в Україні створено цикл виробництва засобів радіоконтролю на підприємстві «СПЕЦ» (м. Харків).
Необхідно відмітити масштабність охоплення радіомоніторингом території України, діапазону частот і населення. Так, стаціонарною компонентою існуючої топології СРЧМ охоплена територія із загальною кількістю населення понад 34 млн. чол. та 74% РЕЗ від їх загальної кількості у смузі частот від 30 МГц до 6 ГГц. За допомогою мобільної компоненти радіомоніторингом охоплено понад 98% базових станцій стільникового зв’язку стандартів GSM900, GSM1800, CDMA800, UMTS і 76% базових станцій широкосмугового радіодоступу у смузі частот від 30 МГц до 6 ГГц та понад 75% РЕЗ у смугах частот від 6 ГГц до 40 ГГц.
Система має важливе значення для вирішення завдань щодо розвитку телекомунікацій в Україні і ефективного використання національного радіочастотного ресурсу. Завдяки ефективній роботі означеної автоматизованої системи радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування в Україні значно зменшилася кількість незаконно діючих радіопередавачів, суттєво покращилося електромагнітне становище, покращилася якість послуг безпроводового зв’язку, тощо.
Тому вважаю, що робота «Автоматизована система радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування» гідна здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, а колектив авторів, які представляють регуляторні установи, наукові та виробничі заклади, заслуговує присудження звання лауреатів цієї премії.

Шматков С. І.
Завідувач кафедри теоретичної та прикладної системотехніки
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,
доктор технічних наук, професор, академік АН ПРЕ.

Yuri V. Shkvarko

Comment

Modern Radio Monitoring serves as an indispensable basis for development and exploitation of a manifold of modern and emerging communications technologies all over the world offering an effective employment of the radio-frequency resource management and international compliance of legislation conditions in this field. Radio monitoring systems exist and rapidly progress in all high tech industrial nations as well as in many developing countries all over the world, covering Europe, North America, and a majority of countries in Asia and Latin America. The most prominent up-to-date radio monitoring systems of highest operational performances operate presently in the USA, Russia, Germany, France, and Great Britain, wherein significant governmental funds are continuously invested into their permanent development and technological modernization.
Having been acquainted with the work “Commercial waveband automated radio-frequency monitoring system”, I do resume that that the novel commercial waveband radio monitoring system developed and elaborated in Ukraine manifests operational performances that in some aspects outperform the most prominent competing recently developed foreign systems in this area. The Ukrainian system differs from those competing ones by the novel employed basic operating principles, scientific, methodological and technological support, time-frequency range and advanced territorial coverage. Due to these innovative developments, the new Ukrainian system gains high techno-economic efficiency, allows solving challenging governmental and intergovernmental problems aimed at supporting the needs of the International Telecommunications Union, coming thereby to the world forefront in the radio-frequency management.
I consider the submitted work worthy to be awarded by the State Prize of Ukraine in the field of science and technology of the year 2014, and the group of authors – to be titled laureates of this prize.

Yuri V. Shkvarko
Doctor of technical sciences, Professor of electrical engineering,
Center for Advanced Research and Education of the National Polytechnic Institute
of Mexico in Guadalajara (CINVESTAV del IPN, Unidad Guadalajara, México).
Regular member of the Mexican National Academy of Sciences (Mexico),
Regular member of the International Academy of Applied Radio Electronics
(Russia, Ukraine, Belarus).
Editor of the EURASIP Journal of Advances in Signal Processing
(European Community).

лукин Константин Александрович

Розвиток сфери телекомунікацій в Україні з територією понад 600 тис. кв. км. і населенням близько 45 млн. чоловік неможливий без проведення радіомоніторингу стану використання національного радіочастотного ресурсу (РЧР) За обґрунтованим висловленням Міжнародного союзу електрозв’язку «Радіочастотний моніторинг (частотний менеджмент) є найефективнішим інструментом регулювання використання радіочастотного ресурсу».
Впродовж десяти років в Україні зусиллями і за власні кошти Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» був створений такий інструментарій у вигляді автоматизованої системи радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування. На мій погляд, розбудова такої широкомасштабної системи є значним науково-технічним досягненням, соціальним і державним надбанням для України.
Науково-технічна значимість роботи полягає в розробці і реалізації пристосованої до України концепції побудови (мети, принципів, структури, складу, критеріїв розгортання, функцій, видів забезпечення та ін.) складної просторово-розподіленої автоматизованої системи радіочастотного моніторингу з сучасним технічним оснащенням в основному вітчизняного виробництва, розробці науково-методичного і алгоритмічного забезпечення автоматизації процесів радіомоніторингу і обробки інформації, методології і науково-методичного апарату оцінювання технічної і економічної ефективності ведення процесу радіомоніторингу створеною системою. Ці розробки можуть бути використані в низці технологій, що забезпечують національну безпеку, обороноздатність і технологічну незалежність країни, а також сприяти підвищенню якості мобільного зв’язку шляхом аналізу завантаженості смуг частот, що використовуються, та попередження їхньої перевантаження.
Соціальною значимістю роботи є радіоконтроль створеною системою за забезпеченням беззавадової роботи (електромагнітної сумісності) радіоелектронних засобів сфери телекомунікацій країни, споживачів зв’язку (організацій, підприємств, населення) визначеним пакетом послуг і якістю зв’язку, практично усього населення держави необхідною якістю радіомовлення і телебачення.
Державна значимість проведеної за останні десять років роботи полягає в сприянні підвищенню ефективності використання стратегічного національного радіочастотного ресурсу, сприянні розвитку та удосконаленню сфери телекомунікацій в країні, розгортанні вітчизняного виробництва конкурентноспроможних стаціонарних і мобільних станцій радіоконтролю та програмно-апаратних платформ, створенні робочих місць в циклах виробництва, управління і експлуатації системи, економічній ефективності її функціонування і міжнародному іміджі України в сфері радіомоніторингу.
Враховуючи важливе науково-технічне, соціальне і державне значення для України розбудованої системи, підтримую присудження колективу авторів роботи «Автоматизована система радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування» Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Професор Лукін Костянтин Олександрович
завідуючий відділом нелінійної динаміки електронних систем
ІРЕ ім.Усикова НАН України
Доктор фізико-математичних наук с 1989 р.
Fellow IEEE 2009
Голова Проблемної дослідницької групи з Шумової радарної технології у Ради з сенсорних і електронних технологій Науково-технологічної Агенції НАТО (2006)
академік Академії наук прикладної радіоелектроніки

Дружинін Анатолій Олександрович

Радіочастотний ресурс завжди був дефіцитним, тому його розподілу та застосуванню приділялась велика увага. Однією з найбільш важливих областей його застосування є системи радіомоніторингу. В даній роботі розроблено принципи організації та забезпечення взаємодії різних програмно-апаратних платформ, які реалізовано у складі автоматизованої системи радіомоніторингу, з врахуванням особливостей системи. Також розроблено для застосування у різних варіаціях уніфіковану структуру автоматизованого стаціонарного вимірювально-пеленгаційного комплексу, який забезпечує вирішення завдань з дистанційного контролю спектру, вимірювання параметрів радіовипромінювань та забезпечення пеленгування у смузі частот. Особливістю даної роботи є розробка уніфікованої структури спеціалізованої мобільної станції, яка забезпечує радіоконтроль випромінювань в широкому діапазоні частот . Крім того, важливою є розробка уніфікованої структури програмно-апаратних комплексів, які забезпечують збирання, оброблення та збереження інформації, що отримується від автоматизованих станцій радіоконтролю під час проведення аналізу використання смуг спектру
Оцінюючи сучасний стан та тенденції розвитку систем радіомоніторингу та реферат за роботою, вважаю, що робота «Автоматизована система радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування» дійсно варта здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року, а колектив авторів гідний здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри Напівпровідникової електроніки Національного університету "Львівська політехніка", д.т.н., проф., Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Дружинін А.О.

Леонтьев Георгий

По роду своей деятельности я непосредственно участвую в решении вопросов электромагнитной совместимости различных радиосредств и в координировании радиоконтроля (радиомониторинга) в Литовской республике. Я также руководил работами по созданию в Литовской республике автоматизированной сети радиоконтроля. В течение последних 10 лет я неоднократно принимал участие в различных мероприятиях в области радиоконтроля, проводимых Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) в Киеве. Поэтому я очень хорошо осведомлен с возможностями автоматизированной системы радиоконтроля на Украине. Это действительно одна из эффективных, функционально законченных, оснащенных современным оборудованием систем радиоконтроля в Европе.
Специалистами УГЦР решены многие сложные вопросы, касающиеся управления удаленными стационарными станциями и обработки полученной от них информации в автоматизированном режиме. Не тривиально, на хорошем техническом уровне решены задачи радиоконтроля излучений передатчиков радиорелейных линий и систем широкополосного доступа.
Не подлежит сомнению, что при построении этой системы радиоконтроля руководством и специалистами УГЦР был выполнен большой объём организационных работ. Много усилий потребовала разработка технических требований к стационарным и мобильным станциям радиоконтроля, организации каналов связи и т.д. Проделанная руководством и специалистами УГЦР работа вызывает уважение.
Считаю, что работа «Автоматизированная системы радиочастотного мониторинга в полосах частот общего пользования» без сомнения достойна присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники, а участники, принимавшие непосредственное участие в проведении этих работ - присвоения звания лауреатов Государственной премии Украины 2014 года.

Георгий Леонтьев, директор департамента радиоконтроля Службы управления связи Литвы, кандидат физико-математических наук, доктор естественных наук

Леховицький Давід Ісаакович

За десять останніх років в Державному підприємстві «Український державний центр радіочастот» (ДП УДЦР) створена перспективна автоматизована система радіочастотного моніторингу з використанням нових наукових досягнень в сфері техніки і інформаційних технологій. Її концепція, науково – методичне забезпечення, методологія оцінювання ефективності нові та оригінальні.
Створена система є однією з найпотужніших в світі. Вона відрізняється від відомих структурою і кількісним складом, великою кількістю завдань радіомоніторингу, що вирішуються в широкому діапазоні частот, техніко-економічною ефективністю і масштабністю охоплення території України, автоматизацією виробничо-технологічних процесів. Як витікає з аналізу результатів наданої роботи, стаціонарною компонентою створеної системи радіочастотного моніторингу (СРЧМ) охоплена територія, на якій мешкають понад 34 млн. громадян та використовуються 74% радіоелектронних засобів (РЕЗ) від їх загальної кількості у смузі частот від 30 МГц до 6 ГГц. Одночасно мобільною компонентою створеної системи радіомоніторингом охоплено понад 98% базових станцій стільникового зв’язку усіх існуючих стандартів, 76% базових станцій широкосмугового радіодоступу у смузі частот від 30 МГц до 6 ГГц та понад 75% РЕЗ у смугах частот від 6 ГГц до 40 ГГц. За роки роботи СРЧМ до Державного бюджету України у вигляді різних податків перераховано більше 2,1 млрд. гривень.
Наявність такої СРЧМ в Україні сприяє розвитку існуючих і впровадженню нових технологій, підвищенню ефективності використання радіочастотного ресурсу та забезпеченню умов дотримання законодавства у цій сфері в Україні.
Вважаю, що робота «Автоматизована система радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування» повністю відповідає вимогам і умовам висунення на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки, а авторський колектив заслуговує присудження високого звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Леховицький Давід Ісаакович
головний науковий співробітник
Харківського національного університету радіоелектроніки,
доктор технічних наук, професор,
академік Академії наук прикладної радіоелектроніки

Дохов Александр Иванович

Государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (ДП УГЦР) хорошо известно не только пользователям радиочастотного ресурса в Украине, но и широкому кругу специалистов в сфере частотного менеджмента и радиомониторинга как регуляторный орган в сфере регулирования использования радиочастотного ресурса и ведущее предприятие в сфере радиомониторинга в Европе. Именно благодаря усилиям предприятия при ведущей роли авторского коллектива в Украине за 10 лет была создана самая современная по уровню технической оснащенности, самая мощная по количеству используемых стационарных и мобильных станций радиоконтроля и самая масштабная по уровню охвата радиоконтролем радиоэлектронных средств система радиочастотного мониторинга в полосах радиочастот общего пользования.
По роду своей деятельности я курировал и лично участвовал в выполнении многих работ по заказу ДП УГЦР, касающихся вопросов разработки методологии оценивания эффективности функционирования системы радиочастотного мониторинга, оценивания электромагнитной доступности и совместимости широкодиапазонных средств радиоконтроля, а также разработки программно-алгоритмического обеспечения. Кроме того, неоднократно участвовал в работе Международных семинаров по радиочастотному мониторингу, которые проводились Международным союзом электросвязи в ДП УГЦР и на которых демонстрировались функциональные и технические возможности указанной системы и наращивание их мощности. Поэтому хорошо знаю роль УДЦР в построении системы радиомониторинга и организации работ по радиоконтролю, а также содействии развития телекоммуникаций в Украине.
На мой взгляд, такая система радиомониторинга является неким гарантом эффективного использования радиочастотного ресурса в Украине и наиболее качественным инструментом предоставления необходимой информации для Национальной комиссии по вопросам государственного регулирования в сфере связи и информатизации для принятия взвешенных решений по внедрению новых радиотехнологий.
Поэтому я считаю, что работа «Автоматизована система радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування» и коллектив ее авторов заслуживают присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года.

Заместитель проректора по научной работе
Харьковского национального университета радиоэлектроники,
исполняющий обязанности Президента
Академии наук прикладной радиоэлектроники,
профессор Дохов А. И..

Гість

Принимая на протяжении последних нескольких лет участие в Международных симпозиумах по электромагнитной совместимости (EMC EUROPE) и внимательно знакомясь с докладами на них ведущих специалистов Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР), я хорошо знаю состояние развития системы радиомониторинга в Украине и внимательно слежу за успехами украинских коллег из УГЦР. Действительно, развернутая и функционирующая в настоящее время в Украине автоматизированная система радиочастотного мониторинга в полосах радиочастот общего пользования по количеству стационарных и мобильных средств и уровню охвата радиоконтролем излучающих средств является одной из крупнейших в Европе.
Как специалист в области электромагнитной совместимости я прекрасно понимаю, что именно наличие такой системы и деятельность органов радиочастотного мониторинга по контролю состояния использования радиочастотного ресурса и состояния электромагнитной обстановки являются теми факторами, которые сдерживают рост количества нарушений правил пользования радиочастотным ресурсом, существенно уменьшает количество случаев появления мешающих радиопомех и способствует улучшению электромагнитной обстановки и развитию телекоммуникаций.
Кроме того, мне как специалисту импонирует техническая политика руководства УДЦР по оснащению мобильных станций радиомониторинга современными измерительными и мониторинговыми средствами, обеспечивающими возможность выполнения измерений параметров радиоизлучений современных маломощных широполосных передатчиков.
Я считаю, что работа «Автоматизированная системы радиочастотного мониторинга в полосах частот общего пользования», выдвинутая Государственным предприятием «Украинский государственный центр радиочастот» на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года, заслуживает присуждения такой премии, а коллектив авторов, принимавших непосредственное активное участие в реализации этих работ – присвоения почетного звания лауреатов Государственной премии Украины 2014 года.

Мордачев Владимир Иванович, заведующий научно-исследовательской лабораторией электромагнитной совместимости (ЭМС) Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) - головной организации в Республике Беларусь по исследованию проблем ЭМС РЭС; кандидат технических наук, доцент, научно-технический эксперт Государственной комиссии по радиочастотам РБ.

Теодор Наритник

Україна в глобальному просторі радіочастотного менеджменту:
здобутки вітчизняних учених

Фахівцям у сфері зв’язку добре відома теза із Довідника з контролю за використання спектра (у редакції 2011 року), що радіоконтроль є найефективнішим інструментом радіочастотного менеджменту (регулювання використання радіочастотного ресурсу), яку важко заперечити.
Згідно із Законом України «Про радіочастотний ресурс України» виконання завдань з радіомоніторингу у смугах радіочастот загального користування в Україні покладається на Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (УДЦР). Зазначена функція реалізується підрозділами радіочастотного моніторингу УДЦР, технічною основою якої є відомча автоматизована система радіомоніторингу УДЦР.
Інститут електроніки та зв’язку Української академії наук має давні й тісні зв’язки з УДЦР і постійно виконує роботи з проведення досліджень та розроблення технічних засобів на замовлення УДЦР, тому я добре усвідомлений зі станом розвитку радіомоніторингу в Україні та системою радіомоніторингу УДЦР, масштаби та внесок якої у розвиток сфери телекомунікацій в Україні є відомими.
В роботі «Автоматизована система радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування», яку висунуто УДЦР на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року, стисло викладено як реалізовано заходи щодо побудови цієї системи. Навіть за цією інформацією зусилля УДЦР заслуговують поваги. Насправді обсяги реалізованих завдань величезні і всесвітньо відомі.. За десять років практично з нуля було створено систему, яка містить понад 200 стаціонарних та близько 140 станцій радіомоніторингу. Це під силу лише фахівцям, які добре знають свою справу.
Творчий колектив авторів роботи «Автоматизована система радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування», які представляють як безпосередньо УДЦР, так і навчально-науковий заклад, промисловість й регуляторний орган у сфері зв’язку та інформатизації, добре відомий фахівцям у сфері радіочастотного моніторингу. З огляду на актуальність, наукову та практичну цінність, важливість для народного господарства дана робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік, а її автори, без сумніву, заслуговують стати лауреатами
Наритник Теодор Миколайович, директор СП «Інститут електроніки та зв’язку Української академії наук», академік Української академії наук, Лауреат Державної премії СРСР, Лауреат Державної премії УРСР, Лауреат Державної премії України, Заслужений працівник промисловості України,

Айтмагамбетов Алтай Зуфарович

Радиочастотные органы Администрации связи Республики Казахстан и Государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) имеют давние и крепкие связи по различным направлениям совместной деятельности. Казахстанская сторона прекрасно знакома с достижениями УГЦР в сфере радиочастотного мониторинга и возможностями его автоматизированной системы радиомониторинга в полосах радиочастот общего пользования. Учитывая размеры территории Украины, количество работающих средств радиосвязи и плотность их распределения по стране, с одной стороны, и количество эксплуатируемых средств радиоконтроля и топологию их расположения, с другой, следует признать, что развернутая в Украине система радиомониторинга является в настоящее время одной из наиболее эффективно работающих аналогичных систем в Европе и странах СНГ.
В процессе построения системы радиомониторинга специалистам и руководству УГЦР удалось оптимально решить многие сложные вопросы как в части разработки новых средств (как стационарных так и мобильных) для обеспечения радиоконтроля, так и в организации взаимодействия всех элементов системы как единого организма. Были решены также вопросы обработки, накопления и хранения полученной информации в автоматизированном режиме, а также вопросы анализа информации об использовании радиочастотного ресурса в Украине.
Учитывая вышеизложенное, считаю, что работа «Автоматизированная системы радиочастотного мониторинга в полосах частот общего пользования» достойна присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года, а коллектив авторов, принимавших активное и самое непосредственное участие в выполнении этих работ - присвоения звания лауреатов Государственной премии Украины 2014 года.

Айтмагамбетов Алтай Зуфарович,
кандидат технических наук,
профессор кафедры ВТПО и Т, зав. секцией "Радиотехника, электроника и телекоммуникации" Международного университета информационных технологий,
академик Международной Академии связи,
член Совета директоров АО "Транстелеком",
Почетный связист Республики Казахстан, Почетный работник образования Республики Казахстан, обладатель звания "Лучший преподаватель вуза 2013"
Экс-Начальник Республиканской Государственной инспекции электросвязи Республики Казахстан

Гість

Тривалий час працюючі в одному із провідних вищих навчальних закладів України у галузі телекомунікацій я добре усвідомлений щодо стану справ у сфері регулювання використання РЧР в України та зі станом справ у сфері радіочастотного моніторингу. Тому вважаю, що наявність такої автоматизованої системи радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування, яку створено та експлуатується в Україні Державним підприємством «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) має велике значення для розвитку телекомунікацій і забезпечення широких верста населення загально доступними послугами зв’язку сучасного рівня в Україні.
Система радіомоніторингу УДЦР забезпечує отримання повноцінної й об’єктивної інформації щодо реального стану використання радіочастотного ресурсу (РЧР), наявності та визначення місцезнаходження джерел радіозавад і нелегально працюючих передавачів тощо. Крім того здійснення радіоконтролю випромінювань передавачів стаціонарними станціями цілодобово в автоматизованому режимі у широкій смузі частот забезпечує виявлення порушень передавачами вимог наданих дозволів і сприяє наведенню порядку у сфері користування РЧР.
Система охоплює понад 85% радіоелектронних засобів у смузі частот до 6 ГГц та близько 80% РЕЗ у смугах радіочастот від 6 ГГц до 40 ГГц і тому небезпідставно вважається однією із потужніших систем радіомоніторингу в Європі.
Понад десять років тому саме наявність об’єктивної інформації стосовно використання смуг частот в діапазоні 800-950 МГц створило сприятливі умови впровадження широко відомих нині радіотехнологій стільникового зв’язку в Україні, а кілька років тому – цифрового телевізійного мовлення стандарту DVB-T2.
Вважаю, що робота «Автоматизована система радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування» гідна здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, а колектив авторів, які безпосередньо вирішували завдання щодо побудови цієї системи цілком гідні присудження Державної премії в галузі науки і техніки 2014 року.

Гніденко Микола Петрович
Професор кафедри Інформаційних технологій
Державного університет телекомунікацій,
кандидат технічних наук, професор,
академік Української академії наук.

Гість

За фахом своєї діяльності уважно відстежую чисельні публікації щодо стану справ у сфері телекомунікацій у світі та в Україні. Розвиток телекомунікацій тісно пов’язаний з питаннями використання радіочастотного ресурсу та його регулюванням. Сучасний стан розвитку телекомунікацій в Україні значною мірою базується, з одного боку на ефективній політиці щодо розподілу радіочастотного ресурсу, з іншого - на дотриманні чисельними (понад 300 тисяч) користувачами радіочастотного ресурсу порядку та правил його використання. Забезпечення вирішення обох завдань ґрунтується на наявності об’єктивної інформації стосовно реального використання та завантаження певних смуг радіочастот, виявленні й усуненні дії радіовипромінювань, які заважають нормальній роботі легально працюючих РЕЗ, припиненні роботи нелегально працюючих передавачів. Я добре усвідомлений щодо стану справ у сфері радіомоніторингу в Україні, з можливостями й потужністю системи радіомоніторингу УДЦР. Тому вважаю, що наявність в Україні такої потужної автоматизованої системи радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування має важливе значення для України як провідної країни у сфері розвитку зв’язку у Європі. Система гідна уваги, а колектив фахівців, які приклали чимало зусиль до її побудови, заслуговують пошани.
Уважно ознайомившись з публікаціями, що стосуються стану розвитку радіомоніторингу в Україні та рефератом за роботою, вважаю, що робота «Автоматизована система радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування», яку висунуто Державним підприємством «Український державний центр радіочастот», дійсно варта здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року, а колектив авторів у складі: Благодарний В.Г., Бондарчук В.Т., Калюжний М.М., Корсак В.Ф., Олійник В.Ф., Плєшаков Г.А., Слободянюк П.В., Титаренко В.К., Хаіров Є.В., Яцук П.П., гідні здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

Якорнов Євгеній Аркадійович, заступник директора Навчально-наукового Інституту телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ» з навчально-виховної роботи кандидат технічних наук, професор.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.