Офіційний веб сайт

Багатозначний аналіз і практична стійкість диференціальних включень
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М43


Багатозначний     аналіз    і     практична стійкість   диференціальних включень


 


Пічкур В.В.


 


Київський національний університет імені Тараса Шевченка


 


 


21 стаття


Об'єктом дослідження в роботі є властивості максимальної за включенням множини початкових умов кожного із зазначених видів стійкості. Доведено теореми про умови належності до границі максимальної за включенням множини, її неперервну залежність від часового проміжку і фазових обмежень. Розроблено алгоритми обчислення оптимальних множин початкових умов, чисельні методи знаходження оптимальних оцінок початкових умов, фазових обмежень, правої частини, часу практичної стійкості у разі лінійних диференціальних включень. Для різних класів систем (динамічних, при постійно діючих збуреннях, з імпульсним впливом, множинних динамічних) обґрунтовано властивості максимальної за включенням множини практичної стійкості.